Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

YTTERNÄS 1:47, Vreta Strandväg 11

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt uppförande av plank
(dnr 2024-000715)

Knivsbrunna 2:4

Tidsbegränsat lov för upplag t.o.m. 2029-03-01 (dnr 2024-000803)

Skällerö 2:27

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation,
ställverksbyggnad, lagringscontainer, fackverkstorn och parkering till
solpark samt tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar och upplag
fr.o.m. 2025-01-01 t.o.m. 2029-01-01 (dnr. 2024-000557)


Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Svartbäcken 1:43, Ingvarsgatan 50

Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod. Avvikelsen avser markanvändning (dnr 2024-001210)

Norby 31:53, Tryffelvägen 148

Bygglov för nybyggnad av mast samt
teknikbod. Avvikelsen avser markanvändning (dnr 2023-003250)


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende
kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 14 juni 2024 till Uppsala
kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och
byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se