Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked


Åtgärd utom detaljplanerat område


Vik 1:1 

Nybyggnad av transformatorstation (Dnr 2024-001160).

Vik 1:1, Bonäs 8

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation
(Dnr 2024-001121).

Vik 1:1, Vik 147

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation
(Dnr 2024-001107).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. 
Synpunkter lämnas skriftligt senast 24 maj 2024 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se