Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Dragarbrunn 12:2, Dragarbrunnsgatan 22

Bygglov för tillbyggnad av Filmstaden, skärmtak. Avvikelsen avser utkragande byggnadsdel över gata (Dnr PBN 2024-000801).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Kvarnbo 1:1, Kvarnbolund 8

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation (Dnr PBN 2024-000956).


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende
kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 26 april 2024 till Uppsala
kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och
byggnadsnämnden via e-postadress                                                        plan-byggnadsnamnden@uppsala.se