Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Nåntuna 27:1, Myrgångsvägen 17

Tidsbegränsat lov för uppställning av modulförskola t.o.m 2026-04-15. Avvikelsen avser placering delvis på parkmark och mark som inte får bebyggas samt överskrider tillåten byggnadshöjd. (Dnr. 2024-000440).

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Synpunkter lämnas skriftligt senast 12 april 2024 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se