Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Gränby 12:7, Gränby Bilgata 2


Tidsbegränsat lov för nybyggnad av restaurang, parkeringsplatser och skylt t.o.m 2034-03-01. Avvikelsen avser markanvändning, avstånd till tomtgräns och byggnadshöjd
(Dnr. 2024-000173).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Funbo-Sundby 2:19, Funbo 14 

Tidsbegränsat lov för uppställning av skolmoduler fr.o.m 2024-05-18 t.o.m. 2029-05-17, förlängning(Dnr. 2024-000093).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. 
Synpunkter lämnas skriftligt senast 15 mars 2024 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se