Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kvarngärdet 57:4, Portalgtan 25

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkonger. Avvikelsen avser överskridande av högsta tillåtna bruttoarea (Dnr. 2024-000182).

Brillinge 4:5 och 4:4. norr om Gränbystaden

Tidsbegränsat lov för parkeringsplatser t.o.m. 2029-12-31. Detaljplanen anger att området ska användas för evenemangsarena (Dnr. 2023-003381).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Fullerö 21:11

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning av två enbostadshus (Dnr. 2023-003285).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. 
Synpunkter lämnas skriftligt senast 8 mars 2024 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se