Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Årsta 11:29, Södra Slavstavägen 2

Bygglov för nybyggnad av LSS-boende, avfallsskåp, cykelförråd och uppförande av plank. Plank och sopskåp placeras delvis på prickmark, som inte får bebyggas
(Dnr. 2022-003362).

Luthagen 34:2, Tiundagatan 37

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation. Åtgärden placeras på prickmark som inte får bebyggas samt mark som ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik (Dnr. 2023-002142).


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. 
Synpunkter lämnas skriftligt senast 22 december 2023 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se