Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Svartbäcken 46:7, slutet av Eddagatan

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m 2025-08-02. Åtgärden placeras på mark som är avsedd för park (Dnr. 2023-002786).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Näs-Söderby S:1

Bygglov för nybyggnad av fyra enbostadshus (Dnr. 2023-002090). 


Ultuna 2:23, Ulls väg 34

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för verkstadshall (Dnr. 2023-002367).


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. 
Synpunkter lämnas skriftligt senast 1 december 2023 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se