Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område

Kungsängen 37:1

Bygglov för tillbyggnad av maskinhall samt anmälan för rivning för del av befintlig byggnad (Dnr. 2023-002391).


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.  
Synpunkter lämnas skriftligt senast 29 september 2023 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se