Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan


Kåbo 1:18, mellersta Rosendal

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd/växthus. Åtgärden avviker från de högsta tillåtna bullernivåerna i detaljplanen och ett hörn av byggnaden placeras där byggnad ska fasas av (Dnr. 2023-000965).  

Kvarngärdet 4:3

Bygglov för tillbyggnad, fasadändring och inredande av ytterligare lägenheter i flerbostadshus. Åtgärden avviker från de högsta tillåtna bullervärdena i detaljplanen (Dnr. 2023-000496).

 


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 9 juni 2023 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se