Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

 

Fjärdingen 15:2, Sysslomansgatan 4:

Bygglov för fasadändring på kontorshus samt anmälan för ändrad planlösing, bärande konstruktion. Avvikelsen avser överskridande av tillåten totalhöjd.
(Dnr.2022-001434)

Boländerna 5:3, Swedenborgsgatan 40:

Bygglov för transformatorstation, ändrad storlek. Avvikelsen avser byggnation på parkmark.
(Dnr.2022-001898)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 12 augusti 2022 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshusgatan 2 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via

e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se