Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Gränby 11:3, vid Recoverhallen (fd Relitahallen)

Tidsbegränsat lov för förråd t.o.m. 2027-08-16. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr 2022-001777). 

Flogsta 36:1, Oslogatan 127

Tidsbegränsat lov för uppställning av förskolemoduler fr.o.m 2022-11-01 t.o.m. 2027-10-31, förlängning. Avvikelsen avser viss bebyggelse på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2022-001584).

Kvarngärdet 31:1, Kvarntorget 6

Tidsbegränsat lov för mast och teknikbod fr.o.m 2022-08-01 t.o.m. 2026-12-31. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2022-001565).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Ramsta-bodarna 14:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2022-000591).


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 1 juli 2022 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshusgatan 2 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se