Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kåbo 1:18, Rosendals torg

Tidsbegränsat lov för bodetablering t.o.m 2025-01-01. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2021-003079).

Brillinge 7:1, Råbyvägen 93-95

Bygglov för ändrad användning från butik till tentamensalar. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2021-002743).

Gottsunda 25:2, Rangströms väg

Bygglov för tre upplag och uppförande av plank. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-002384).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Agersta 1:1, Agersta 3

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Lott A (Dnr. 2021-002023).

Agersta 1:1, Agersta 3

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Lott B (Dnr. 2021-002025).

Agersta 1:1, Agersta 3

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Lott C (Dnr. 2021-002026). 

Agersta 1:1, Agersta 3

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Lott D (Dnr. 2021-002027).  

Born 1:13, Born 13G

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage (Dnr. 2021-002848).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 15 oktober 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se