Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Luthagen 61:2, Rackarbergsgatan 10

Tidsbegränsat lov för ändrad användning från butik/café/kontor till livsmedelsbutik och blomsterhandel samt anläggande av parkeringsplatser t.o.m 2024-06-01. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2021-001752).  

Kvarngärdet 5:5

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2021-001790).  

Kåbo 75:2, mellersta Rosendal

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokaler. Avvikelsen avser överskriden byggrätt (Dnr. 2021-002652). 

Lilla Slässbo 1:215, Gripensvärdsvägen 2

Tidsbegränsat lov för förskolemoduler, förråd, miljöhus och parkering t.o.m 2026-12-31. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-002564). 

Dragarbrunn 15:3 och 1:2, Dragarbrunnsgatan 25, S:t Pershuset

Bygglov för fasadändring på affärshus, ramp. Avvikelsen avser markanvändningen
(Dnr. 2021-002179).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Löten 11:7, Bellmansgatan 22

Bygglov för ändrad användning från bostad till daglig verksamhet i flerbostadshus. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2021-002356). 

Funbo-Lövsta 8:4, Funbo-Lövsta 151

Tidsbegränsat lov för uppställning av kontorsmoduler och ändring från uppställningsplats av lantbruksmaskiner till lastbilspark t.o.m. 2022-09-26, förlängning (Dnr. 2021-003078).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 24 september 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se