Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Librobäck12:7 Klockargatan 18

Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, inglasning av balkong. Avvikelsen avser överskriden byggrätt. (Dnr. 2021-002417).

Luthagen 61:3 Rackarbergsgatan 106

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus/förskola samt rivningslov för rivning av bef. förskola. Avvikelse avser överskriden byggrätt. (Dnr. 2021-002133).

Gränby 11:3, Vid Recoverhallen (fd Relitahallen)

Tidsbegränsat lov för uppställning av skolmoduler t.o.m. 2027-08-16. Avvikelse avser markanvändning (Dnr. 2021-002498). 

Storvreta 46:21, Vattgårdsvägen 1

Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till vårdcentral t.o.m 2026-05-31. Avvikelsen avser markanvändning. (Dnr 2021-001757).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 23 juli 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via

e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se