Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Årsta 17:1, Kummingatan 31A

Bygglov för uppförande av plank. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2020-003854). 

Fyrislund 12:1, Anna Fabris gata 21

Bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning, förråd/carport samt uppförande av stödmurar. Avvikelsen avser buller (Dnr. 2021-000708).

Kronåsen 2:1, Kungsängsleden/Ulleråkersvägen

Tidsbegränsat lov för konstvägg t.o.m 2021-09-30. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-001567).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Vedyxa 1:7, Vedyxa 161

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (Dnr. 2021-001291).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 18 juni 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se