Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan


Gottsunda 34:2, Valthornsvägen 17

Tidsbegränsat lov för nybyggnad (flytt) av sophus t.o.m 2030-05-01. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-001499). 


Dragarbrunn 1:2 och 25:1, Kungsängen 1:2, Stadshusgatan, Kungsgatan/Vaksalagatan

Tidsbegränsat lov för bodetablering och plank t.o.m. 2022-04-30, förlängning. Avvikelsen avser mark som inte får bebyggas och markanvändning (Dnr. 2021-001301).

Åtgärd utom detaljplanerat område


Jumkils-Dalkarlsbo 1:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2021-000365). 


Björklinge-Lund 1:9

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2021-000183).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 14 maj 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se