Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Luthagen 91:1, Luthagen 90:1 och Luthagen 50:2, Luthagsesplanaden 2

Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, miljöstuga, växthus, förråd, stödmur och rivning av skolbyggnad. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2020-004007). 

Eriksberg 24:1, Granitvägen 14 B

tidsbegränsat lov för skolmoduler t.o.m 2026-12-31, uppförande efter brand. Avvikelsen avser viss byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-000479).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Storvreta 36:4 och Storvreta 47:1, Skogsvallsvägen 15

Marklov för schaktning och fyllning samt ändring av idrottsplats (Dnr. 2021-000294).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 16 april 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se