Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Gränby 9:3

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd, Avvikelsen avser överskridande av antal våningar på mindre utstickande delar av byggnaden (Dnr. 2020-003716). 

Löten 10:2, Heidenstamsgatan 11-19

Tidsbegränsat lov för evakueringsbodar t.o.m. 2023-12-31, ändring av storlek. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-000979).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Torkarby 2:6, inviid väg mellan Jälla och Vittulsberg, norr om Oxkällan

Bygglov för nybyggnad av fordonshall med utbildningslokal (Dnr. 2020-003768).

Almunge-Gränby 12:4, Almunge-Gränby 251

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för två enbostadshus (Dnr. 2020-003636).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 9 april 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se