Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Librobäck 11:12, Gimogatan 1-5

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokaler. Avvikelserna avser byggnation på mark som inte får bebyggas, byggnad som inte placeras i byggrättslinje mot allmän plats, markanvändning samt planbestämmelsen avseende buller (Dnr. 2020-003302).

Burvik 2:19, Trångbolsvägen, nära Klubhus/ restaurang

Bygglov för anläggande av padelbana. Avvikelsen avser markanvändningen
(Dnr. 2020-4965).

Storvreta 46:21, Ärentunavägen 11

Tidsbegränsat lov för ändrad användning från föreningslokal till bostäder samt anmälan om ändrad planlösning fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2030-12-31. Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2020-003907).

 

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 5 mars 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se