Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område

Kungsängen 17:6, Kungsgatan 60 

Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skyltar.
Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas
(Dnr. 2020-002300).

Flogsta 11:6, Helsingforsgatan/Vänortsgatan

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. 
Avvikelsen avser markanvändning 
(Dnr. 2020-0022533).

Gamla Uppsala 21:20, Gamla Uppsalagatan/Topeliusgatan

Bygglov för nybyggnad av teknikbod. 
Avvikelsen avser markanvändning 
(Dnr. 2020-0022515).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Vänge-Väsby 1:4

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 
(Dnr. 2020-002538).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 25 september 2020 till Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, 
stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress 
bygglovsinfo@uppsala.se