Cykling utan ålder

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tar med personer som bor på äldreboenden eller hemmaboenden, och personer med funktionsnedsättning på cykelturer i elassisterade cyklar med passagerarsäte för två. Tillsammans gör de en kortare eller längre utflykt för att personerna ska få uppleva stad, park och natur. De får frisk luft, kan höra fågelsång och stannar kanske till vid ett café eller knyter nya kontakter längs vägen. Några kanske vill besöka barndomens kvarter och uppleva minnen. Ibland genomförs gruppcyklingar med flera cyklar.

Idén kommer från Danmark och Cykling utan ålder finns nu i mer än 40 länder och i omkring 15 svenska kommuner.

Uppsala vill bli bästa äldrevänliga kommunen och cykelstaden

Uppsala kommun har som målsättning att bli både Sveriges bästa kommun för äldre och bästa cykelstaden. Genom Cykling utan ålder vill vi att fler ska få möjlighet att cykla mer, oavsett ålder.

Läs mer om de kommunala äldreboendena på vardochomsorg.uppsala.se.

Föreningen Cykling utan ålder och Röda Korset i Uppsala

Den ideella föreningen Cykling utan ålder och Röda Korset driver cykelverksamheten i samverkan med kommunens äldreboenden men tar även ut äldre hemmaboende på cykelturer. Anhöriga till äldre kan också låna en cykel.

Det finns 10 cyklar i kommunen varav en är anpassad för rullstolsbundna passagerare. Västergården och Karl Johansgården i Svartbäcken delar på en cykel och Bernadotte i Gottsunda och Linné i Sävja samt Trygghetsboendet Orstenen äger var sin cykel. Cykling utan ålder och Röda Korset äger tillsammans sex cyklar som de lånar ut till olika boenden.

Föreningen ansvarar också för utbildning av frivilliga eller anhöriga som cyklar genom en introduktion på cirka 30 minuter. Under kursen tränar cyklisten på att hantera cykeln på ett säkert sätt både ur trafiksynpunkt och för passagerarnas komfort och trivsel under åkturen.

Är du intresserad av att bidra och hjälpa äldre eller personer med funktionsnedsättning ut på utflykt? Här kan du anmäla dig och boka in turer genom föreningens bokningssystem.

Anmäl dig som volontär på cyklingutanalder.se.

Cykelturerna främjar äldres hälsa

Studier visar att cykelturer kan ge många positiva effekter för äldre personer. Flera resultat visar till exempel att äldre som är ute på cykelturer äter och sover bättre, blir på bättre humör och i vissa fall att deras medicinering har minskat.

Läs mer om projektet på cyklingutanalder.se.

Kontakta äldreförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)
Postadress: Uppsala kommun, äldreförvaltningen, 753 75 Uppsala