Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att stärka motståndskraften hos invånarna och bidra till att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris eller ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

”Sätt i gång!” - temat för Beredskapsveckan 2024 

Temat ger en tydlighet och en viss skärpa i att det inte går att vänta tills en kris eller ett krig hotar innan man tar tag i sin beredskap. Beredskap måste byggas i ett normalläge, annars kan det vara för sent. Det gäller privatpersoner, men även exempelvis kommuner, myndigheter och organisationer.

Vad kan du göra för att sätta i gång med din egenberedskap redan nu?

  • skaffa hemberedskap så du klarar dig på egen hand i en vecka
  • öva din hemberedskap
  • kroka arm med en beredskapskompis eller en granne och förbered er tillsammans
  • gå en kurs i första hjälpen.

 

Du är en del av Sveriges beredskap

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du faktiskt hela Sveriges motståndskraft. Så som vi har hjälpts åt under pandemin behöver vi göra vid nästa kris också.

Förbered dig. Engagera dig. Det du gör spelar roll. Arbetet med Sveriges beredskap handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Förbered dig för kris (msb.se).

 

Mer om krisberedskap

 

Broschyr om kris till alla Sveriges hushåll

Det viktigaste under en kris är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Du kan läsa mer i broschyren "Om krisen eller kriget kommer", vilken skickades ut till alla hushåll i hela Sverige under krisberedskapsveckan 2018.

Läs broschyren Om krisen eller kriget kommer på msb.se

Filmer om krisberedskap

Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för att skaffa en hemberedskap för hushållet inom områdena mat, värme, vatten och kommunikation.

Energimyndighetens film Om det blir el- eller värmeavbrott - vad gör du då?