Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Välkommen till förskolan med det finaste du har

Här i Uppsalas kommunala förskolor får ditt barn utvecklas i en trygg, lekfull och lärande miljö. Våra utbildade förskollärare och barnskötare arbetar utifrån läroplanen och ger ditt barn en bra start för det livslånga lärandet.

Sök plats på någon av våra förskolor eller familjedaghem

Du behöver söka plats på en förskola eller familjedaghem senast tre månader innan du vill att ditt barn ska börja. Det finns ett undantag om du vill ha plats i augusti, då behöver du söka senast fyra månader innan.

Sök plats på en förskola eller ett familjedaghem

Många fördelar med en kommunal förskola

Det finns flera fördelar med att ha sitt barn i en kommunal förskola. Här lyfter vi några.

  • Vi har närmare 100 kommunala förskolor i Uppsala, både i centrala staden och i ytterområdena.
  • Med många förskolor har vi byggt ett stort nätverk för att dela ny kunskap och erfarenheter mellan förskolor och pedagoger.
  • Många förskollärare och barnskötare är flerspråkiga och representerar mångfalden som finns i samhället.
  • Förskollärarna och barnskötarna får många möjligheter att vidareutbilda sig. Det gör att vi tillsammans håller oss uppdaterade på den senaste kunskapen och forskningen.
  • Vi har öppet alla vardagar, även under lov.
  • Om du arbetar på kvällar, nätter eller helger har ditt barn möjlighet att få barnomsorg även då.
  • Våra lokaler är alltid utformade och anpassade för barn och förskoleverksamhet.
  • Vi har många års erfarenhet med inarbetade rutiner, till exempel för säkerhet och barns miljö och hälsa.

Välkommen till våra familjedaghem

I Uppsala kommun finns det 11 familjedaghem. Varje familjedaghem drivs av en dagbarnvårdare, som tidigare kallades för dagmamma. Här får ditt barn gå i en liten barngrupp i hemmiljö, eftersom dagbarnvårdaren tar emot barnen i sitt hem. 

Läs mer om hur ett familjedaghem fungerar

Häng med en dag till Luthagens familjedaghem

På äventyr med våra förskolebussar

Inom den kommunala förskolan finns det snart sju förskolebussar. De barn som har placering på en av bussarna får åka på en utflykt till spännande lärmiljöer varje dag. Några platser som vi ofta besöker är Fjällnora, Hammarskog, Sunnersta friluftsområde, ishallar, lekplatser och museer.

Häng med på en tur med förskolebussen Frida

Läs mer om kommunens förskolebussar

Välkommen till den finska avdelningen Huvikumpu

Om du vill att ditt barn ska gå på en finskspråkig avdelning ska du välja Hällby förskola när du söker förskoleplats. Här är pedagogerna både finsk- och svenskspråkiga. Vi arbetar med samma pedagogik, omsorg och lek som på förskolans övriga tre avdelningar. Skillnaden är att vi talar finska så mycket som möjligt för att ditt barn, du själv eller barnets andra förälder har det som modersmål. 

Läs mer om Hällby förskolas finska avdelning Huvikumpu

Det här gäller om ditt barn är sverigefinne

Hitta menyer och läs om maten i förskolan

Alla kommunala förskolorna har en gemensam meny. Maten lagas av en kock i förskolans eget kök eller transporteras från ett förskole- eller skolkök  som ligger nära. En stor del av maten är ekologisk.

Läs mer om maten på förskolorna

Läs om hur kommunen jobbar med ekologisk mat

Så jobbar vi

Rolig, trygg och lärorik utbildning 

I våra förskolor får ditt barn en bra start för sin skolgång. Alla våra förskolor arbetar utifrån skollagen och förskolans läroplan. Hos oss får barnen en utbildning som lägger grunden för barnets livslånga lärande.

Målet är att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Barnen lär sig genom lek, utforskande, skapande och socialt samspel, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Här kan du läsa läroplanen för förskolan.

Kurser på Uppsala universitet

I de kommunala förskolorna arbetar både barnskötare och förskollärare. Alla som är anställda på våra förskolor har möjligheter att utvecklas i sitt yrke med kurser. Många av de kurser som vi erbjuder är på Uppsala universitet, vilket gör att vi få en högre andel medarbetare med en akademisk examen.

Löpande utbildning inom förskolan gör också att vi tillsammans kan hålla oss uppdaterad på den senaste kunskapen. Allt tillsammans gör att vi kan ge ditt barn den bästa utbildningen och omsorgen på våra förskolor.

Varje barn har rätt att få omsorg

I förskolans läroplan finns omsorg med som en grundläggande del. Bland annat säger man att omsorg tillsammans med utveckling och lärande bildar en helhet för utbildningen inom förskolan.

Varje barn ska få just trygg omsorg i förskolan. Förskolan arbetar för att varje barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje som det ser i att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i en grupp.

I förskolan får barnen möjligheter att upptäcka och förundras, pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Det skapar förutsättningar för att barnen utvecklar en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Förskolans utbildning ska lägga grunden för att varje barn ska förstå vad demokrati är. Här lär sig barnen om alla människors lika värde, om jämställdhet och om solidaritet med de svaga och utsatta. Vi förbereder barnen på att ta ansvar och vara delaktiga i samhället, med de rättigheter och skyldigheter som det innebär i ett demokratiskt samhälle. 

De behov och intressen som barnen har ligger till grund för hur vi utformar miljön och planerar utbildningen i förskolan. Det är ytterligare ett exempel på barnens delaktighet och inflytande i förskolan.

Läs om hur Växthusets förskola arbetar med demokrati och delaktighet med sagan om Bockarna Bruse.

Lära sig matematik i samtal om dinosaurier

Våra barnskötare och förskollärare stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen kan vara planerad, men den kan också uppstå spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Det kan till exempel handla om att ditt barn lär sig om matematik under en skogspromenad.

Eller att de lär sig naturvetenskap och utvecklar sitt språk under samtal om dinosaurier, vatten eller rymden. 

Barnen utvecklas genom lek, språk och skapande

I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt bildar de sig en uppfattning om sig själva och om andra människor. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, språk, samarbete och problemlösning.

På förskolan lägger vi stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska. Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Hos oss får barnen tid, rum och ro till sitt eget skapande i form av exempelvis bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Som vårdnadshavare har du inflytande

Förskolan arbetar för att ditt barn ska utvecklas till en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande människa. Som vårdnadshavare har du möjlighet till inflytande och att delta i kvalitetsarbetet på förskolan, till exempel på föräldramöten och i den årliga enkätundersökningen. Vi har en nära dialog med dig för att både du och ditt barn ska vara trygga och nöjda hos oss.

Läs vår samarbetsbroschyr om samarbetet mellan vårdnadshavare och förskolan/familjedaghemmet.

Om våra utomhusmiljöer

I och med pandemin har direktiven varit att vara utomhus så mycket som möjligt. Det har medfört att flera förskolor har jobbat extra mycket för att flytta ut undervisningen och göra utemiljön mer spännande för barnen.

Läs om Ulleråkers förskola som har jobbat med mattor: En matta för musiken
Läs om Växthusets förskola som har köpt in ficklampor och byggt en scen: Förskolans undervisning utomhus i pandemin
Läs om Flogsta förskola som har satt upp klättrande djur i träden.

Om pedagogik

Här kan du läsa om två exempel på hur barnen lär sig språk och matematik i våra förskolor.

Läs om hur Bergabitens förskola har lyckats ge barnen större förmåga att använda ord och uttrycka känslor med hjälp av Före Bornholm-modellen för språkträning: Barnen har orden, de kan berätta
Läs om Vintergatans förskola som arbetar med matematik genom att mäta växter på Ullbo trädgård: Förskolebarn som gillar att mäta

Om barnens delaktighet och inflytande

I förskolans läroplan står det att barnen har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan. Här visar vi några exempel på hur vi jobbar med just det,

Läs om barnrådet på Flogsta förskola som påverkade utemiljön: Barn behöver olika typer av utemiljöer
Läs om Vänge förskola som har lång erfarenhet av barnråd, där barnen får komma med idéer och tycka till om planeringen: Barnråden påverkar i förskolan
Växthusets förskola berättar om hur de lär ut demokrati, delaktighet och inflytande genom sagan om Bockarna Bruse: Demokrati och delaktighet – stora frågor med små människor

Digitalt i förskolan

Väpnarens förskola ligger i framkant med sitt arbete med digitalisering. Läs om deras arbete med Maker space och hur deras vardag ser ut.

Om Väpnarens digitala ateljé: Maker space, förskolans digitala ateljé 
Om Väpnarens digitala vardag: Hos oss är digitalt en naturlig del av vår vardag