Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Gottsunda dagvattenpark

Dagvattenparken i södra Gottsunda, mellan Gottsundagipen och Hågadalen, renar dagvatten innan det rinner ut i Mälaren. Du får gärna besöka parken och promenera på stigar och spänger, lära dig mer om funktionen av dammarna eller bara njuta av en stund på bryggan.

1 av 5
En grupp med förskolebarn och deras lärare i parken.
Parken är trivsam och lärorik för alla åldrar.

Dagvattnet renas från näringsämnen, oljespill och tungmetaller

Dagvattenparken består av en större damm och tre mindre försedimentationsdammar. Vattnet samlas upp i dagvattendammarna och renas där. Förhoppningen är att kunna rena det från cirka hälften av alla näringsämnen, 80 procent av oljan och drygt 60 procent av tungmetallerna innan det rinner vidare.

Parken är också ett demonstrationsobjekt för kommuner och andra som vill genomföra liknande projekt med dagvattendammar. För skolor och allmänheten erbjuder parken möjlighet att lära sig mer om vatten och miljö.

Rich Waters, ett projekt inom EU:s miljöprogram

Målet med dagvattenparken är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Liknande dagvattenparker byggs även i Smedjebacken och Västerås inom ramen för Rich Waters. Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Det gemensamma arbetet bidrar till ökad kunskap, utbyte av erfarenheter och samverkan i de olika faserna när dagvattenparkerna anläggs. 

Vattenparken byggs med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten genom projektet LIFE IP Rich Waters. Projektet delfinansieras även genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala.

Läs mer om LIFE IP Rich Waters på richwaters.se

Hitta hit

Adress: Korsningen Gottsundavägen/Eksätravägen.
Med buss: UL buss 11 eller 107. Hållplats Gottsundavägen.

Loggor