Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Enskilt avlopp – frågeformulär om infiltrationer och markbäddar

Om du har fått ett brev om tillsyn av din infiltration eller markbädd ska du fylla i formuläret.

Du ska fylla i ett formulär per avloppsanläggning. Det gäller även om du har flera avloppsanläggningar på din fastighet.

Om du delar avloppsanläggning med en granne kan ni välja om ni vill fylla i varsitt formulär eller ett gemensamt.

Om tillsyn av enskilda avlopp med infiltrationer och markbäddar.

Tack på förhand!

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

FASTIGHETEN
Kompletterande fråga:
Ange även adressen, om sådan finns, till respektive hus.
KONTAKTUPPGIFTER
AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Följande frågor gäller avloppsanläggningen. Vi vill veta om det finns tillstånd för din avloppsanläggning, om den är gemensam med andra fastigheter samt hur den är utformad.

TILLSTÅND

Om du har tillstånd för din avloppsanläggning och behöver en kopia kan du kontakta Stadsarkivet. Du kan bifoga kopia på tillståndet i formuläret under rubriken bilagor och bifoga tillstånd.

Äldre anläggningar kan ha tillstånd som kallas granskningsblad.
GEMENSAM ANLÄGGNING
Kompletterande frågor:
Du kan välja flera alternativ.
Kompletterande fråga:
SLAMAVSKILJARE
Kompletterande fråga:
EFTERFÖLJANDE RENING
Kompletterande frågor:
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande frågor:
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande fråga:
SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN

Nu kommer ett antal frågor om skötseln av anläggningen.

Kompletterande frågor:
Ange antal gånger per år.
Kompletterande frågor:
Kompletterande fråga:

BILAGOR

Miljöförvaltningen gör en bedömning av ditt avlopp utifrån informationen du lämnar in. Bifoga därför bilagor med skiss av tomten, tillstånd för avloppsanläggningen och annan relevant information.

Du kan kontakta Uppsala stadsarkiv för att beställa en kopia av ditt tillstånd.

Skiss av tomten

Bifoga en skiss över tomten. I skissen önskar vi att du ritar ut

  • byggnader
  • din vattenbrunn
  • dina grannars vattenbrunnar
  • avloppsanläggningens utformning och läge
  • var utsläppet sker
Annan information som du anser är relevant om avloppet.
BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN
Gör en bedömning av anläggningen genom att välja ett av följande alternativ.
Ytterligare information

Jag är medveten om att

  • jag får ett beslut om utsläppsförbud på anläggningen
  • förbudet börjar gälla cirka 2 år efter att beslutet vunnit laga kraft.
ÖVRIG INFORMATION

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta miljöförvaltningen

För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala