Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Enskilt avlopp – frågeformulär om infiltrationer och markbäddar

Om du har fått ett brev om tillsyn av din infiltration eller markbädd ska du fylla i formuläret.

Du ska fylla i ett formulär per avloppsanläggning. Det gäller även om du har flera avloppsanläggningar på din fastighet.

Om du delar avloppsanläggning med en granne ska ni fylla i varsitt formulär.

Läs om kommunens tillsyn av enskilda avlopp med infiltrationer och markbäddar.

Tack på förhand!

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

FASTIGHETEN
Kompletterande fråga:
Ange även adressen, om sådan finns, till respektive hus.
KONTAKTUPPGIFTER
AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Nu kommer ett antal frågor om själva avloppsanläggningen. Vi vill veta om det finns tillstånd för din avloppsanläggning, om den är gemensam med andra fastigheter samt hur den är utformad.

TILLSTÅND
Äldre anläggningar kan ha tillstånd som kallas granskningsblad.
Kompletterande frågor:
GEMENSAM ANLÄGGNING
Kompletterande frågor:
Du kan välja flera alternativ.
Kompletterande fråga:
SLAMAVSKILJARE
Kompletterande fråga:
EFTERFÖLJANDE RENING
Kompletterande frågor:
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande frågor:
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande fråga:
Lämna fältet tomt om du inte vet hur många.
Kompletterande fråga:
SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN

Nu kommer ett antal frågor om skötseln av anläggningen.

Kompletterande frågor:
Ange antal gånger per år.
Ange antal gånger per år.
Kompletterande frågor:
Kompletterande fråga:
SKISS AV TOMTEN

Du får gärna bifoga en skiss över tomten. I skissen önskar vi att du ritar ut

  • byggnader
  • din vattenbrunn
  • dina grannars vattenbrunnar
  • avloppsanläggningens utformning och läge
  • var utsläppet sker
BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN
Gör en bedömning av anläggningen genom att välja ett av följande alternativ.
Ytterligare information

Jag är medveten om att

  • jag får ett beslut om utsläppsförbud på anläggningen
  • förbudet börjar gälla cirka 2 år efter att beslutet vunnit laga kraft.

Om jag bedömer att min anläggning inte klarar dagens krav, är jag medveten om att:

  • jag får ett beslut om utsläppsförbud på anläggningen
  • förbudet börjar gälla cirka två år efter att beslutet vunnit laga kraft, det vill säga samma datum som om jag hade fått nedslag på avloppsanläggningen efter inspektion.

 

ÖVRIG INFORMATION

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Kontakta miljöförvaltningen

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala