Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Enskilt avlopp – frågeformulär om infiltrationer och markbäddar

Om du har fått ett brev om tillsyn av din infiltration eller markbädd ska du fylla i formuläret.

Du ska fylla i ett formulär per avloppsanläggning. Det gäller även om du har flera avloppsanläggningar på din fastighet.

Om du delar avloppsanläggning med en granne kan ni välja om ni vill fylla i varsitt formulär eller ett gemensamt.

Om tillsyn av enskilda avlopp med infiltrationer och markbäddar.

Tack på förhand!

FASTIGHETEN
Vad är det för typ av hus/boende? (obligatoriskt)
Kompletterande fråga:
KONTAKTUPPGIFTER
AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Följande frågor gäller avloppsanläggningen. Vi vill veta om det finns tillstånd för din avloppsanläggning, om den är gemensam med andra fastigheter samt hur den är utformad.

TILLSTÅND

Om du har tillstånd för din avloppsanläggning och behöver en kopia kan du kontakta Stadsarkivet. Du kan bifoga kopia på tillståndet i formuläret under rubriken bilagor och bifoga tillstånd.

Har du tillstånd för din avloppsanläggning? (obligatoriskt) Äldre anläggningar kan ha tillstånd som kallas granskningsblad.
GEMENSAM ANLÄGGNING
Är anläggningen gemensam med någon eller några andra fastigheter? (obligatoriskt)
Kompletterande frågor:
Ange vad som är gemensamt. Du kan välja flera alternativ.
Kompletterande fråga:
SLAMAVSKILJARE
Av vilket material är slamavskiljaren gjord? (obligatoriskt)
Kompletterande fråga:
Finns det något T-rör/skärm på utloppet för att förhindra slamflykt?
EFTERFÖLJANDE RENING
Vad består den efterföljande reningen av? (obligatoriskt)
Kompletterande frågor:
Finns det någon fördelningsbrunn? (obligatoriskt)
Kompletterande fråga:
Finns det luftningsrör? (obligatoriskt)
Kompletterande fråga:
Finns det någon uppsamlingsbrunn? (obligatoriskt)
Kompletterande frågor:
Finns det någon fördelningsbrunn? (obligatoriskt)
Kompletterande fråga:
Finns det luftningsrör? (obligatoriskt)
Kompletterande fråga:
Kompletterande fråga:
SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN

Nu kommer ett antal frågor om skötseln av anläggningen.

Har du kontrollerat anläggningen själv? (obligatoriskt)
Kompletterande frågor:
Har du haft några problem med din anläggning? (obligatoriskt)
Kompletterande frågor:
Har du eller tidigare fastighetsägare någon gång byggt om anläggningen? (obligatoriskt)
Kompletterande fråga:

BILAGOR

Miljöförvaltningen gör en bedömning av ditt avlopp utifrån informationen du lämnar in. Bifoga därför bilagor med skiss av tomten, tillstånd för avloppsanläggningen och annan relevant information.

Du kan kontakta Uppsala stadsarkiv för att beställa en kopia av ditt tillstånd.

Skiss av tomten

Bifoga en skiss över tomten. I skissen önskar vi att du ritar ut

  • byggnader
  • din vattenbrunn
  • dina grannars vattenbrunnar
  • avloppsanläggningens utformning och läge
  • var utsläppet sker
BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN
Min bedömning av avloppsanläggningen
Ytterligare information

Jag är medveten om att

  • jag får ett beslut om utsläppsförbud på anläggningen
  • förbudet börjar gälla cirka 2 år efter att beslutet vunnit laga kraft.

Om jag bedömer att min anläggning inte klarar dagens krav, är jag medveten om att:

  • jag får ett beslut om utsläppsförbud på anläggningen och tillhörande avgift
  • förbudet börjar gälla cirka två år efter att beslutet vunnit laga kraft, det vill säga samma datum som om jag hade fått nedslag på avloppsanläggningen efter inspektion.
ÖVRIG INFORMATION

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala