Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

  Använd upp och nedåt-pil för att välja alternativ. Tryck enter för att söka på det valda alternativet.
  Alla
  Pågående
  Gällande (Laga Kraft)
  Läser in karta symbol Läser in karta
  Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

  Lista med detaljplaner sida 4

  1561 detaljplaner
  1. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2009/16

   Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad med ca 18 bostäder i radhusform. Alternativt kan cirka 7 friliggande småhus uppföras. Avsikten är att...

  2. Pågående detaljplan - Startskede Diarienummer: PBN 2023-002646

   Byggaktören Björklinge C AB önskar i en detaljplaneläggning få prövat möjligheten att bygga om vad som idag utgör Björklinge centrum. Det nya...

  3. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2017/25

   Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya fastighetsbildningar och bekräfta befintlig markanvändning.

  4. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2000/38

   Planen syftar till att möjliggöra förändringar vid Björklinge kyrkskola. Bussvändslinga, breddning av Gånglåtsvägen, sophus med mera.

  5. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2002/29

   Planläggningens avsikt är att bereda plats och fastlägga byggrätt för ett nytt vattenverk i anslutning till vattentornet i Björklinge. I sammanhanget...

  6. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-79:226

  7. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2002/27

   Planen syftar till att flytta planerad vägsträckning så att utbyggnad av befintligt uthus på egen fastighet möjliggörs.

  8. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-P97/7

  9. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-82:692

  10. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380K-P2022/43

   Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i tre våningar innehållandes cirka 70 lägenheter. Planområdet ligger centralt i...