Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2024-000935

Planläggningen syftar till att möjliggöra en fortsatt verksamhet med lager och logistik, men utan krav på samband med järnvägstrafik, och med tillägget att slutmonteringen av lagervarorna tillåts inom den nyss nämnda markanvändningen. Planområdet ligger i Främre Boländerna, mellan järnvägen och Sofielundsgatan. Det kan uppfattas som en del av Uppsala bangård, men är en egen fastighet.

Planprocessen är i skede: Startskede
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om startskede

Kontakt

Anneli Sundin

Telefon:
018-727 46 42