Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2015/17

Ägaren till fastigheten Kåbo 24:11 önskar göra en avstyckning, så att tre fastigheter kan bildas. Gällande fastighetsindelningsbestämmelse medger inte avstyckning. Enligt PBL gäller fastighetsindelning som detaljplanebestämmelse och kan endast upphävas med en ny eller ändrad detaljplan. Gällande detaljplan, Pl 41, stadsplan för Kungsgärdet (0380-62), ändras genom detta tillägg. Ändringen innebär uteslutande att gällande fastighetsindelning för kvarteret Blomman, 0380-84/KÅ24, upphör att gälla för fastigheten Kåbo 24:11. Inga andra planbestämmelser ändras, tillkommer eller tas bort.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Ska läsas tillsammans med detaljplanen för Kungsgärdet i Uppsala.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala