Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2015/19

Detaljplanens syfte är att medge ny bebyggelse och en flexiblare markanvändning i kvarteren Högne och Gunnar.

I kvarteret Högne möjliggörs en ny byggnad utmed Kungsgatan med vinkel indragen parallellt med parkeringshuset Grimhild. Byggnaden får uppföras i sju våningar, med våningarna fem till sju indragna från Kungsgatan. I nybyggnaden medges lokaler för vård, centrumverksamheter och bostäder (ej bostäder i bottenvåningen).

I kvarteret Gunnar möjliggörs en ny byggnad placerad inne i kvarteret innehållande ett tjugotal lägenheter med plats för förskola i bottenvåningen. Vissa av de omkringliggande bostadsbyggnaderna får genom detaljplanen en möjlighet att bygga på vindsvåningar.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala