Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2017/30

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ca 200 lägenheter i 5–6 våningar ordnade i ett kvarter inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. I bostadskvarterets bottenvåning tillskapas en lokal för centrumverksamhet. Läget är strategiskt i närheten av Portalparken, och en verksamhet i bottenvåningen i hörnet ut mot gatan kan vara ett positivt inslag för stadslivet i området. Parkering kan i huvudsak ske i garage under mark.

Detaljplanen innebär även att fastigheten Kvarngärdet 62:2 delvis ges en ändrad användning från dagens kontorsverksamhet till en mer publik hotellverksamhet i delar av den befintliga byggnaden samt i en utbyggnad mot Portalgatan. Här ges också möjlighet till centrumverksamhet. Parkering för bil och cykel löses som markparkering inom fastigheten.

Hela området ska utformas med hänsyn till kringliggande bebyggelse samt ges en arkitektur och gestaltning av hög kvalitet som bidrar till stadsmiljön och upplevelsen från ögonhöjd i gaturummet. Bebyggelsen ska även utformas med hänsyn till buller- och risksituationen som finns p.g.a. närheten till järnvägen.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala