Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2013/15

Syftet är att pröva möjligheterna att uppföra ny bostadsbebyggelse med varierande placering och fasadgestaltning med våningshöjder mellan två till fem våningar. Föreslagen bebyggelse ersätter delvis befintlig som mestadels utgörs av garage samt andra lägre byggnader från 1970-talet. Delar av de nya bostäderna avses uppföras som trygghetsboende med ca 95 lägenheter och i den nordöstra delen av området seniorbostäder/ bostäder med cirka 40 lägenheter. En av de befintliga byggnaderna mot Leopoldgatan ges en ökad byggrätt för att möjliggöra ytterligare en våning.

Detaljplanen ger utrymme för att Gamla Uppsalagatans gatusektion kan förändras där vägbanans bredd minskas, en trädrad och kantstens-parkering samt gång- och cykelbana läggs till. Längs med den västra sidan av Iduns väg/Österleden planeras kantstensparkering för kortare angöring.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala