Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380-P2004/28

Planens huvudsakliga syften är att:

· För Kåbo 5:5 möjliggöra ny byggnad väster om fängelsebyggnaden. Möjliga användningar för den nya byggnaden är kontor, hotell, konferenslokaler, vård samt vissa typer av bostäder.
· För Kåbo 5:4 där bl.a. Vägverkets kontor ligger, ändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till kontor, hotell, konferenslokaler, vård, vårdboende eller bostäder.
· För Kåbo 5:3 där det s.k. landshövdingens stall ligger, ändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till användning anpassad till byggnadens kulturhistoriska värden.
· Genom bestämmelser reglera bl.a. utformningen av tomter och byggnader med hänsyn till områdets kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala