Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Du som vill att vi ska åtgärda träd på kommunens mark ska skicka en ansökan. När vi gjort en bedömning av din ansökan får du ett beslut.

Ansök om åtgärder på träd och vegetation via blankett (PDF, 641 KB)

Hur lång tid det tar

Vi behandlar trädärenden två gånger per år. Därför kan det ta lång tid från det att du skickat in din ansökan till att du får svar.

Skicka in din ansökan senast 30 juni eller 31 december, så blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Om du redan har ansökt om åtgärd och fått avslag på detta måste du vänta i två år till dess att du kan söka för samma ärende igen, förutsatt att det inte finns nya omständigheter i ärendet.

Ansök via din styrelse eller fastighetsägare

Om du vill åtgärda träd och vegetation i anslutning till ditt bostadsområde och bor i en

  • bostadsrättsförening
  • samfällighetsförening
  • hyresrätt

ber vi dig att kontakta din styrelse eller fastighetsägare. Styrelsen eller fastighetsägaren kan sedan kontakta kommunen för att ansöka om en åtgärd. På så sätt blir det enklare för oss att hantera er ansökan.

Bedömningskriterier

Vi bedömer ansökan utifrån trädets

  • betydelse för området som helhet
  • estetiska och ekologiska värde
  • kondition.

Vi tar sällan bort friska träd

Träden är viktiga i vårt samhälle, både av estetiska och miljömässiga skäl. Därför är vi restriktiva med att ta bort friska träd. Träden bidrar bland annat till att

  • försköna parker och grönytor
  • filtrera bort luftföroreningar och bilda syre
  • förhindra översvämningar och vattensjuk mark
  • klimatutjämnande.

Vi fäller inte heller träd för att det skuggar eller blåser in löv på en intilliggande, privat tomt.

Farliga träd tar vi ner

Om vi bedömer att ett träd är farligt tar vi ned det direkt. Ibland är det möjligt att säkra träd som då kan stå kvar ytterligare ett antal år.

Felanmäl i akuta fall

Gör en felanmälan om ett träd fallit eller är en direkt säkerhetsrisk.

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!