Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Återvinning av trädgårdsavfall

Bioavfall ska sorteras ut och återvinnas eller komposteras. Trädgårdsavfall ingår i begreppet bioavfall. Till trädgårdsavfall räknas till exempel kvistar, löv, grenar och julgranar. Brädor och annat avfall från ett projekt på ditt hus ingår alltså inte som trädgårdsavfall.

Sedan 1 januari 2024 finns det en ny lagstiftning. Trädgårdsavfall ska komposteras där det uppkommer eller transporteras till en återvinningscentral. Du ska ta hand om sitt avfall på något av följande sätt:

  • Kompostera avfallet på din egen tomt
  • Lämna det till en återvinningscentral
  • Beställa hämtning av trädgårdsavfallet.

Du kan kompostera avfallet själv eller lämna det till en av kommunens återvinningscentraler. Se återvinningscentralernas öppettider på uppsalavatten.se.

Det är förbud mot att elda trädgårdsavfall.

Vi ser över våra lokala föreskrifter

I den nya svenska förordningen finns det möjlighet att skapa lokala undantag från förbudet att elda trädgårdsavfall. Sveriges kommuner behöver se över sina lokala föreskrifter utifrån den nya förordningen, för att se om det är möjligt att elda trädgårdsavfall utan att ändra de lokala föreskrifterna.

För Uppsala kommun har det inte varit möjligt att ge undantag direkt med stöd av våra lokala föreskrifter. Därför ändrar vi i kommunens lokala föreskrifter.

De föreskrifter som revideras planerar vi att ta upp i kommunfullmäktige i januari 2025 för beslut.

Återvinning

Kommunen har återvinningscentraler som tar emot trädgårdsavfallet runt om i kommunen. Uppsala vatten kan även erbjuda hämtning av avfall.

Länk till Uppsala vattens information om återvinningscentraler

Länk till Uppsala vattens information om hämtning av avfall 

Majbrasor

I dagsläget kan vi ge dispens för offentliga majbrasor. Det kommer, som tidigare år finnas många majbrasor runt om i kommunen att besöka till valborg. Privata majbrasor på egen tomt bedömer vi inte är tillåtet.

Grilla

Det är tillåtet göra en eld för att grilla och elda ved från ett träd som du fällt i syfte för att göra ved. Eldning är då tillåten under förutsättning att det inte råder allmänt eldningsförbud.

 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om avfall och återvinning

Så arbetar vi med avfall och återvinning

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.