Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Inom Uppsala kommun är alla hushåll skyldiga att sortera ut matavfall och slänga det i kärlet avsett för matavfall. Uppsala Vatten ansvarar för att hämta och ta hand om allt matavfall.

Bor du i en villafastighet och vill själv kompostera ditt matavfall ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Bor du i lägenhet behöver egen kompost inte anmälas. Avgift för handläggning av anmälan av egen kompost är 697:50 kr enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. Om du flyttar till en ny fastighet och önskar överta befintlig kompost behöver du skicka in en ny anmälan om kompostering till miljöförvaltningen. Kompostbeslutet är kopplat till fastighetsägaren och inte fastigheten.

Blankett för att anmäla egen kompost  (PDF, 237 KB)

Anmäl kompost på webben

Observera att beslutet i första hand skickas till dig via e-post. Önskar du att beslutet även skickas till dig med vanlig post kan du ange det i fältet ”övriga upplysningar” på anmälningsblanketten.

Miljöförvaltningen skickar även en kopia på beslutet till Uppsala Vatten. Uppsala Vatten hämtar det bruna kompostkärlet inom 10 arbetsdagar.

Anmälan av kompostering med Bokashi

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Hushållsavfall ska komposteras i en godkänd kompostbehållare. Det ska inte grävas ner obearbetat direkt på växtplats. Om du gräver ner det direkt är det en stor risk för att råttor, sorkar och andra djur söker sig dit. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Ett annat alternativ är att införskaffa skadedjursäkra behållare och förvara matavfallet i behållarna fram till sommarhalvåret.

Använd fältet "övriga upplysningar" på anmälningsblanketten för att redovisa hur du tar hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Det går också bra att bifoga bilagor till anmälningsblanketten.

Krav på kompost för matavfall

En kompost för matavfall behöver uppfylla vissa krav. Kompostbehållaren ska

  • vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter
  • vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material
  • ha max 5 mm stora hål och springor för ventilation och dränering.

Informationsblad om hemkompostering. 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om avfall och återvinning

Så arbetar vi med avfall och återvinning

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.