Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna.

  Leader- och EU-logga.jpg

  Projektet Uppsökarna tar en paus

  På grund av COVID-19-pandemin har det varit svårt att genomföra planerade evenemang. Därför pausar vi nu tillfälligt projektet och återkommer våren 2022. Då finns nya möjligheter att söka stöd.

  Vi stöttar landsbygdsutvecklingen

  Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen om Agenda 2030, stärka lokala aktörer och främja hållbara lokala utvecklingsprocesser. Projektet ger också en möjlighet att ta till vara på engagemanget som skapats inom projektet medborgarbudget, som pågår 2018–2022, och utveckla det i ett annat forum.

  På kommunen finns stor kunskap om Agenda 2030. Den kunskapen vill vi dela med oss av genom digitala föreläsningar och digitala träffar under våren 2021.

  Vi stöttar lokala initiativ som bidrar till en hållbar utveckling, exempelvis samåkningslösningar, Reko-ringar och solceller på bygdegårdar. Vad vill du göra? 

  Du kan också ladda ned en samlad beskrivning av projektet här som pdf-fil (PDF, 261 KB)

 2. Investeringsmedel till föreningar

  Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra hållbara evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya möteslokaler.

  Kommunens projektledare administrerar inköp genom kommunens upphandlade leverantörer och tar emot fakturor åt föreningen. En förening kan söka och beviljas flera stöd, maxbeloppen står i tabellen nedan.

  Antalet stöd som betalas ut är begränsade och ansökningarna behandlas enligt principen ”först till kvarn”.

  På grund av att COVID-19-pandemin hindrat många evenemang kommer det även gå att söka stöd för bygdedagar och evenemang under våren och sommaren 2022.

  Typ av stöd Maxbelopp att söka
  Genomföra hållbart evenemang 15 000 kronor
  Marknadsföring av bygdedag 45 000 kronor
  Upprustning av lokal 30 000 kronor

  Stöd för marknadsföring av bygdedag

  Föreningar kan ansöka om stöd för att marknadsföra bygdedagar. Vi hjälper till att boka annonser i samråd med er och utifrån era önskemål. Det kan innefatta exempelvis grafisk formgivning av material, tidningsannonser, film, annonsering på Facebook med mera.

  Stöd till upprustning av mötesplats

  Föreningar kan ansöka om stöd till att rusta upp nya eller befintliga mötesplatser. Det kan gå till byggmaterial, möbler, utrustning, hantverkare, expertkunskap från byggnadsvårdare med mera.
  Den här stödformen är avslutad på grund av väldigt många ansökningar som redan ligger i kö för beslut.

  Stöd för att genomföra hållbara evenemang

  Föreningar kan söka stöd för att genomföra valfritt evenemang. Stödet kan gå till exempelvis att hyra in en moderator, föreläsare, artist, ljudtekniker eller hyra utrustning och scen. Om du ska genomföra en bygdedag går det bra att kombinera stödet med marknadsföring av bygdedag.

  För att få ekonomiskt stöd från projektet ska evenemanget kunna genomföras på ett mer hållbart sätt. I samband med att du ansöker om stöd fyller du i era hållbarhetsmål som föreningen själv får välja. Läs igenom "Guide till hållbara evenemang" för tips genom att följa länken. Om du behöver hjälp med att fylla i formuläret eller med att formulera målen kan ni höra av er till projektledaren (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan).

  Guide till hållbara evenemang. (PDF, 281 KB)

 3. Andra finansieringsmöjligheter

  Klimatklivet - investeringsstöd

  Om du har en idé som bidrar till att minska samhällets klimatpåverkan kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Föreningar kan söka, men inte privatpersoner.

  Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

  Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer

  Om du bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer kan du få projektstöd. Stödet ska gå till att utveckla din bygds attraktivitet, främja friluftsliv, rekreation och att nå nationella miljömål. Det kan innebära att restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller förbättra tillgängligheten till en hembygdsgård.

  Information om investeringsstöd på Jordbruksverkets webbplats.

  Stöd till kommersiell service

  Den sista butiken/macken på orten kan söka om investeringsstöd för att förbättra tillgången till kommersiell service. Till exempel livsmedelsbutiker som investerar i nya kyl- och frysanläggningar eller att förbättra tillgängligheten i butiken.

  Information om stöd till kommersiell service på Jordbruksverkets webbplats.

  Verksamhetsstöd eller lokalstöd för unga

  Om du bedriver en verksamhet för unga kan du söka projektstöd för att utveckla en arbetsmetod, mötesplats eller verksamhet. Du kan även söka stöd för att om-, till- eller nybygga en lokal för att starta upp en ny verksamhet.

  Läs mer på Arvsfondens webbplats.

 4. Fakta

  Jordbruksverket stödjer med 2 373 725 kronor, Upplandsbygd med 1 169 148 kronor och kommunen medfinansierar med 126 000 kronor.

  Under projektets gång har vi genomfört:

  • Kostnadsfria utbildningar inom styrelsekunskap och organisationsutveckling
  • Dialogmöte med föreningslivet om framtidens hållbara landsbygder
  • Genomfört föreläsningar om bygdebolag, ungdomar som bedriver landsbygdsutveckling, jämställdhet, Agenda 2030, energi- och klimatrådgivning, REKO-ringar och Upplandsbygds hållbarhetsnätverk
 5. Vanliga frågor

  Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål. Syftet är att till år 2030 möta de globala utmaningar världen står inför som fattigdom, ojämlikhet, klimatförändring och överutnyttjade naturresurser.

  Föreningar som har sitt säte i Uppsala kommuns landsbygder kan söka ersättningen. Även nystartade föreningar kan ansöka. All geografi utanför tätorten Uppsala räknas som landsbygd.

  En hållbar utveckling definieras av FN:s väldskommission för miljö och utveckling (1987) som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

 6. Kontakt

  Kontakta oss

  Kontakta oss om du har frågor om Uppsökarna, projektstöd för landsbygdsutveckling.

 7. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala