Begravning

Vänd dig till en begravningsbyrå för att få hjälp med en begravning. Du kan också välja att ordna hela eller delar av begravningen själv.

Borgerlig begravning

En borgerlig (icke-religiös) begravningsceremoni utformar du som du själv önskar. Det finns inga regler om vad som ska ingå i ceremonin. 

Kommunfullmäktige har utsett fyra personer som kan vara begravningsförrättare vid borgerliga begravningar:

  • Peter Nordgren
  • Inger Söderberg
  • Arne Nordesjö
  • Tone Tingsgård

Vänd dig till en begravningsbyrå för att boka en begravningsförrättare. 

Religiös begravning

För att ordna en religiös begravningsceremoni kontaktar du det samfund som ska hålla i begravningen.