Begravning

Vänd dig till en begravningsbyrå för att få hjälp med en begravning. Du kan också välja att ordna hela eller delar av begravningen själv.

Borgerlig begravning

En borgerlig (icke-religiös) begravningsceremoni utformar du som du själv önskar. Det finns inga regler om vad som ska ingå i ceremonin. 

Kommunfullmäktige har utsett fyra personer som kan vara begravningsförrättare vid borgerliga begravningar:

  • Peter Nordgren
  • Inger Söderberg
  • Peter Söderman
  • Tone Tingsgård

Du som vill boka en av kommunens begravningsförrättare ska vända dig till en begravningsbyrå. Begravningsbyrån hjälper dig med bokningen. Att anlita en begravningsförrättare kostar ingenting.

Religiös begravning

För att ordna en religiös begravningsceremoni kontaktar du det samfund som ska hålla i begravningen.