Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Nomineringen för 2020 är stängd.

  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till lärare i kommunal eller fristående:

  • förskola
  • förskoleklass, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • vuxenutbildning

  Det finns tre former av pedagogiska priser: 

  • Pedagogiska lärarpriset som ges till förskolelärare och lärare.
  • Pedagogiska ledarskapspriset som ges till rektorer.
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning som ger till lärare eller ett arbetslag.

  Pedagogiska priset inom vuxenutbildning

  Pedagogiska priset inom vuxenutbildning är ett nytt pris som införs 2020. Nomineringsperioden startar 1 augusti. Sista nomineringsdag är 30 september. Alla personer som blir nominerade kommer att få information om det.

 2. Kriterier för pedagogiska lärarpriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Där det står lärare menas också förskollärare. Där det står elev menas också förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten har en lärarexamen.

  • Väcka nyfikenhet och engagera
   Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  • Skapa ett tryggt klimat för lärande
   Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

  • Utmana och ge självförtroende
   Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven.

  • Får skolan att utvecklas
   Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen. För att bli årets pristagare ska det här kriteriet uppfyllas. Men det är bara juryn som fyller i den nomineringen. Det här kriteriet finns alltså inte med i nomineringsformuläret. 
 3. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap. 

  • Processer
   Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
    
  • Målbild
   Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  • Medarbetarskap
   Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.
 4. Kriterier för pedagogiska priset inom vuxenutbildning

  Du kan nominera en lärare eller ett arbetslag. För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Nomineringen ska beskriva på vilket sätt läraren eller arbetslaget:

  • har arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande och/eller
  • hur de har bidragit till skolutveckling
 5. Möt vinnarna av Uppsala kommuns pedagogiska priser 2019

  Pedagogiska lärarpriserna 2019

  Vinnare av förskolepedagogpriset 2019 är Trude Rosborg - förskollärare på Kims förskola

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Trude är en naturlig talang som på ett engagerat och kärleksfullt sätt tar hand om barnen. Hon är tydlig och pedagogisk, upp­märksam och hjärtlig. Hon bemöter även vuxna på ett helt fantastiskt sätt. Det märks tydligt att Trude har en passion för sitt uppdrag. Hon inspirerar verkligen till nyfikenhet och intresse hos barnen och får dem att gladeligen delta i undervisningen. Hon skapar också en trygghet hos barnen så att alla vågar fråga och säga vad de tycker och tänker. På ett mycket bra sätt väver hon in omtanke, alla barns lika värde och tole­rans för olikheter i verksamheten. Med ett stort leende och en varm kram välkomnar Trude alla barn.

  Läs om Trude Rosborg

  Vinnare av grundskolepedagogpriset 2019 är Sabina Danielsson - lärare på Vattholmaskolan 

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  Sabina är en otroligt inspirerande lärare och människa. Hon skapar en trygg lärmiljö där alla elever får möjlighet att komma till tals och utvecklas. Hon är också duktig på att engagera eleverna och att öka deras lust att lära. Sabina lyfter elevernas styrkor och pushar dem att nå nya mål. Hon arbetar hela tiden aktivt med att alla ska trivas i klassen och tar tag i eventuella konflikter på en gång när de inträffar. Hon är lugn och pedagogisk och ser elev­erna och deras behov. Hon öser beröm över dem och utmanar dem att testa nya saker. Hon är snäll och glad! Man ser att hon brinner för sitt jobb. Det gör att barnen tycker det är roligt att gå till skolan.

  Läs om Sabina Danielsson

  Vinnare av gymnasiepedagogpriset 2019 är Oscar Hagberg - lärare på Jensen gymnasium

  Ur motiveringen från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

  Oscar Hagberg är en lärare med stort engage­mang för alla elever, oavsett bakgrund och eventuella svårigheter. Han utmanar varje individ på ett mycket positivt och självförtroendestärkande sätt genom att vara flexibel och villig att anpassa. Under lektionerna jobbar Oscar för att nå alla elever och han skapar på så sätt förtro­ende, bra stämning och god arbetsro. Han vet hur lektionerna ska se ut för att eleverna ska behålla fokus och vara produktiva. Oscar är alltid lugn och förklarar nya begrepp och uppgifter på ett nyanserat sätt där alla förstår. Han ger bra exempel som man kan relatera till vardagen, så att man förstår extra bra.

  Läs om Oscar Hagberg

  Pedagogiska ledarskapspriset 2019

  Vinnare av skolledarpriset 2019 är Tomas Rylander - rektor på Valsätraskolan och Ekuddenskolan

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Tomas är ett unikum som rektor och skol­ledare. Han är en mycket närvarande och engagerad ledare som alltid tar sig tid för elever och personal. Tomas leder verksamheten på Valsätra­ skolan på ett strukturerat sätt. Elevernas måluppfyllelse står i fokus och allt arbete strävar mot ökad måluppfyllelse. Han har regelbunden dialog och uppföljning med pedagogerna. Det ger honom suverän kun­skap om hur det går för skolans elever och vilka som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Tomas ser till att priori­tera och stötta pedagogerna i arbetet med dessa elever, för att alla ska nå målen. Elever, personal och föräldrar känner att Tomas alltid försöker få med alla på det gemensamma tåget.

  Läs om Tomas Rylander

 6. Kontakt

  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Postadress:

  Utbildningsnämnden
  Uppsala kommun
  UPK 2100
  Box 1023
  751 40 Uppsala