Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Pedagogiska priset

  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till framstående förskollärare, lärare och ledare i kommunala och fristående förskolor och skolor. Du som är elev, förälder eller kollega kan nominera kandidater till priserna under nomineringsperioden. 

  De som kan nomineras är

  • förskollärare, lärare och rektorer i kommunal och fristående förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola (före detta grundsärskola), gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (före detta gymnasiesärskola).
  • lärare inom vuxenutbildning.

  Sex pedagogiska priser delas ut

  • Förskolans pedagogiska pris till en framstående förskollärare
  • Grundskolans och anpassade grundskolans (före detta grundsärskolan) pedagogiska pris till en framstående lärare
  • Gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans (före detta gymnasiesärskolan) pedagogiska pris till en framstående lärare
  • Pedagogiska ledarskapspriset till en framstående rektor på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en framstående sfi-lärare
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en framstående lärare inom allmänna ämnen eller en yrkeslärare.

  Du nominerar en kandidat till ett pris genom att fylla i ett webbformulär. Du kan nominera flera kandidater.

  Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen granskar nomineringarna och gör ett urval av kandidater. Utbildningsnämndens och arbetsmarknadsnämnden olika utskott utser respektive vinnare. Vinnarna tar emot sina priser på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

  Chefer till alla nominerade kandidater får information i december för att kunna uppmärksamma nomineringen.

 2. Nominera

 3. Kriterier för pedagogiska lärarpriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Lärare inkluderar också förskollärare och med elev menas också förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten har en lärarexamen.

  Väcker nyfikenhet och engagerar

  Läraren får eleverna att vilja delta i undervisningen. Läraren väcker elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  Skapar ett tryggt klimat för lärande

  Läraren får eleverna att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleverna vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och respekt för varandras olikheter.

  Utmanar och ger självförtroende

  Läraren får eleverna att känna självförtroende och att de kan lyckas med uppgiften. Läraren följer elevernas utveckling och utmanar eleverna på deras nivå. Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling.

  Får skolan att utvecklas

  Läraren arbetar för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen. Läraren är engagerad i skolans utvecklingsarbete. För att bli årets pristagare ska det här kriteriet uppfyllas.

  Frågan ställs till ett urval av de nominerades chefer. Det här kriteriet finns alltså inte med i nomineringsformuläret.

 4. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten är en rektor på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap.

  Processer

  Rektorn har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.

  Målbild

  Rektorn leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen och att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  Medarbetarskap

  Rektorn kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.

 5. Kriterier för pedagogiska priset inom vuxenutbildning

  Du kan nominera en lärare. För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Nomineringen ska beskriva på vilket sätt läraren:

  • har arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande och/eller
  • hur hen har bidragit till skolutveckling.
 6. Möt vinnarna av Uppsala kommuns pedagogiska priser 2022

  Förskolans pedagogiska pris 2022

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Anna-Lena Peredo,   
  förskollärare på Voksenåsens förskola. 

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Anna-Lena är varm och hjärtlig. Hon har en förmåga att se och höra alla barn utifrån deras unika behov och förutsättningar. Hon uppmuntrar till nyfikenhet och lärande, så väl i det spontana tillfället ute på förskolegården som i de strukturerade sammanhangen. När barnen visar intresse för något är Anna-Lena och hennes kollegor snabba på att plocka upp det och anpassar verksamheten efter det. Barnens nyfikenhet är det som styr. 

  Vid de tillfällen barnen varit med i en utmanande situation eller konflikt är det tydligt att Anna-Lena alltid hittar något i situationen som barnen gjort bra. Med utgångspunkt i det positiva diskuterar de vägar och verktyg som de kan använda i framtida situationer. 

  Anna-Lena är alltid lugn och positiv i bemötandet med barnen. Barnen känner att Anna-Lena är genuint intresserad av vad de har att berätta. Hon uppmuntrar barnen att lyssna på varandra och ser till att alla barn får den tid de behöver för att slutföra sin mening.  

  Med till synes outtröttlig energi och engagemang, trots pandemi och dess efterdyningar, har Anna-Lena alltid barnets bästa i fokus. Hon är en viktig vuxen att lära av och se upp till!"

  Läs om Anna-Lena Peredo.


  Grundskolans pedagogiska pris 2022

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Li Zettermark, lärare på Danmarks skola.  

  Ur motivering från kollega som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Li har ett äkta och sällan skådat engagemang för alla sina elever. Hon är en förebild för barnen och kollegorna. Li använder sig av bra stödstrukturer så att de elever som kämpar extra kan hänga med i den ordinarie undervisningen och känna glädjen i att lyckas. Hon fångar upp de eleverna med stor empati och stöttning för att skapa ett inkluderande klimat i gruppen.  

  Det man märker i klassen är hur eleverna pratar om varandra. Om någon skriker eller inte sitter still så förklarar eleverna för nya kompisar att man inte kan rå för det och att man är olika och behöver olika saker. 

  Li har jobbat hårt med att skapa ett inkluderande och tryggt klimat där det är bättre att man svarar än att man svarar rätt. Hon uppmuntrar eleverna att våga. Li använder bildstöd och punktlistor så att alla hänger med i vad som görs under lektionen. 

  Li har alltid tydliga ramar, regler och förväntningar så att eleverna vet vad som kommer ske och vad de förväntas göra. Det är även det en bidragande faktor till att fler kan lyckas." 

  Läs om Li Zettermark.

   

  Gymnasiets pedagogiska pris 2022

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Maria Baum, lärare på Rosendalsgymnasiet. 

  Ur de motiveringar från elever, vårdnadshavare och kollegor som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Maria är en fantastisk lärare. Både elever och personal är överens om att hon får alla elever att bli sedda och hon ser alltid det bästa hos eleverna.

  Maria skapar ett arbetsklimat och en miljö där hon får eleverna att inte bara intressera sig för konst, utan att bli konstnärer.  

  I varje projekt visar Maria eleverna att hon brinner för sitt ämne och det smittar av sig på eleverna. De blir nyfikna och ger sig i kast med projekt som de kanske inte själva tror på. Men Maria tror på varje elev och ser varje individ som en konstnär med en möjlighet att uttrycka sig själv.  

  Maria visar hur mycket hon verkligen bryr sig om alla sina elever genom att alltid ge kärlek och visa förståelse. Hon ser alltid till att alla mår bra. Under Marias fantastiska bildlektioner skapas det tillfällen att glömma all stress man har i de övriga ämnena och bara njuta av att måla och samtala med henne. 

  Maria lämnar dörren öppen. Om man vill komma in, så är man alltid välkommen. Maria är en underbar människa som förtjänar allt gott och inte minst Uppsalas pedagogiska lärarpris."  

  Läs om Maria Baum.

   

  Pedagogiska ledarskapspriset 2022

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Monica Junefelt, rektor på Stenhammars och Berwalds förskolor. 

  Ur de motiveringar från kollegor som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Monica leder med hjärtat och bryr sig om alla barn, medarbetare och föräldrar. Hon kan varsamt leda föräldrar så att de förstår att alla har barnets bästa i fokus som gemensamt mål.  

  Monica brinner för sitt arbete och strävar alltid att utveckla utbildningen till det bästa för barnen. Det leder till att vi på förskolan blir engagerade. Hon ser möjligheter i saker som andra kan se som problem. Hon analyserar och hittar lösningar som gynnar barnens utveckling och utbildning. Det ger barnen ett fortsatt lärande för livet.  

  Hon är professionell i sitt ledarskap och har en överblick för helheten samtidigt som hon ser till allas bästa. Monica stöttar oss i komplexa situationer. Hon är alltid närvarande och tillgänglig. Hon bidrar med sina erfarenheter och kunskaper i möten med föräldrar eller andra externa kontakter. 

  Monica har stärkt alla medarbetare i att förstå förskolans uppdrag när det gäller omsorg, lek och undervisning. Hon inspirerar till en positiv stämning och till ett kollegialt lärande. Monica tror på oss och uppmuntrar oss så att vi alla blir vårt bästa jag. Det gör det möjligt för oss att ge barnen en bra och trygg start på livet!" 

  Läs om Monica Junefelt.

   

  Vuxenutbildningens pedagogiska pris 2022

  Vinnare av vuxenutbildningens pedagogiska pris 2022 är Birgitta Eklund, lärare på MoA Lärcentrum.

  Ur de nomineringar från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Birgitta ser till varje enskild elevs behov och gör allt hon kan för alla elever i klassen. Det är alltid hennes lektioner man går till med ett leende, för att hon är så trevlig och välkomnande. Man känner sig trygg och sedd med Birgitta som lärare.

  Birgitta bidrar med otroligt bred kunskap och är alltid villig att lägga den där extra tiden för varje elev. Hon är pedagogisk och duktig på att motivera och hjälpa elever så att man klarar studierna. Hon är bra på att förklara och får alla att prata och diskutera.

  Det märks att Birgitta brinner för det hon gör. Hon lär ut tydligt och är professionell. Och hon gör sitt yttersta för alla elever ska ha det bra.

  Birgitta möter alla elever med stor respekt och entusiasm. Hon tror på att alla kan lära men att vi har olika sätt att lära.

  Birgitta är väldigt omtyckt på skolan och har ett stort hjärta. Hon är snäll och trygg. Man önskar att den här typen av lärare fanns överallt. Birgitta är en stjärna!"

  Läs om Birgitta Eklund

 7. Möt vinnarna av Uppsala kommuns pedagogiska priser 2021

  Förskolans pedagogiska pris 2021

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Linda Andersson, förskollärare på Växthusets förskola

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Linda är lyhörd och utgår från barnens intressen men har en tydlig pedagogisk tanke med det som erbjuds barnen. Hon utmanar dem att möta nytt med utgångspunkt att vidga deras erfarenhetsvärld. Lindas engagemang och driv smittar av sig på barnen och oss vårdnadshavare. 

  Det märks att alla barn har stort förtroende för Linda och de lyssnar noga på allt hon säger. Hon har ett väldigt lugnt och behagligt sätt att prata med barnen. Det märks att de lär sig mycket och vill lära sig mer. 

  Inom varje projekt de startar ställs frågan hur får barnen delaktighet och inflytande i det här projektet? Barnens egna åsikter, tankar och berättelser får ta plats i projekten och synliggörs i dokumentationen. Genom daglig dialog, löpande information, utvecklingssamtal och dokumentation som delas med oss vårdnadshavare kan vi följa barnets lärande och utveckling. 

  Linda ser varje barn som en individ. Där många skulle kunna se problem, ser Linda istället möjligheter. Hon är bra på att se varje barn och bekräfta alla. I veckobreven som Linda skriver till oss vårdnadshavare beskriver hon på ett målande och ingående sätt hur undervisningen går till och vilka framsteg barnen gör. Det märks att hon är genuint stolt över alla barn och hur de utvecklas på förskolan.”

  Läs om Linda Andersson

  Grundskolans pedagogiska pris 2021

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Jenny Stenius, lärare på Tiundaskolan.   

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Jenny visar ett starkt engagemang i sin lärarroll. Hon anpassar undervisningen på ett sätt så att eleverna känner sig sedda och kompetenta. Jenny ser till att de utvecklas till sin fulla potential.  

  Under lektionerna använder hon hela rummet och barnens fantasi och lust för att lära när de närmar sig ämnen, alltifrån svenska till biologi. På ett lekfullt sätt väcker hon barnens nyfikenhet. Samtidigt är det ett lugnt och rofyllt klimat i klassen då Jenny är tydlig med hur eleverna ska bete sig mot varandra.  

  Jenny briljerar i att få elever att förstå mänskliga rättigheter, vikten av mångfald och hur eleverna själva kan bidra till ett bra klimat i klassrummet. Att hon lyckas använda humor och allvar i sitt pedagogiska uppdrag som lärare är fascinerande och väldigt inspirerande.  

  Jenny ser hur eleverna kan utvecklas på ett sätt som jag inte har stött på tidigare. Hon lyckas entusiasmera och utmana eleverna på samma gång men hela tiden med fokus på hur just den elevens inlärning ser ut. När en elev har lättare för verbal inlärning och en annan mer för skriftlig ser hon till att varje moment anpassas, både på individ- och gruppnivå.” 

  Läs om Jenny Stenius

  Gymnasiets pedagogiska pris 2021

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Annelie Engholm, lärare på Katedralskolan.

  Ur de motiveringar från elever och kollegor som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Annelie är tydlig och gör matematiken enkel att förstå. Hon har struktur och systematik, precis som man vill ha en mattelärare. Hon har engagemang och driv som ger energi. 

  Hon ingjuter självförtroende i eleverna innan en svårare genomgång och inför prov. Hon ser eleverna och pratar ofta om att alla kan lyckas. 

  Annelie är en väldigt pedagogisk och engagerande lärare som ser till att alla hänger med och lär sig. Om en elev svarar fel på en fråga hjälper hon eleven att komma fram till rätt svar istället för att skicka frågan vidare.   

  Annelie lägger fram matematik på ett mångfacetterat sätt. Det leder till att ämnet blir åtkomligt och intressant för så många fler. Det resulterar i att man kan knyta matten till sig själv och upptäcka ämnet på nytt. Hon anpassar undervisningen enormt mycket från individ till individ och detta är otroligt positivt. Det resulterar i att man kan skapa en positiv och personlig koppling till ämnet och engagera sig i de aspekter man själv förstår och tycker är intressanta.”

  Läs om Annelie Engholm

  Pedagogiska ledarskapspriset 2021

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens skola.

  Ur de motiveringar från medarbetare på skolan som ligger till grund för utmärkelsen: 

  "Gabriella har ett dynamiskt ledarskap inom skolan, hon har gjort en personlig insats, själv velat något tydligt och väsentligt med vår skola. Hon har förmått omvandla visionen till handling. Hon har också visat utblick mot världen utanför skolan och har visat civilkurage under genomförandet av sina idéer. 

  Gabriellas ledningsfilosofi lever: ”Jag tänker påverka framtiden eftersom jag tänker leva i framtiden.” Med det menar hon att eleverna ska förberedas för livet redan i skolan och genom det ”tänket” få en positiv framtidstro.” 

  Det spelar ingen roll var Gabriella befinner sig. Det kan vara i loungen där hon tar emot eleverna varje morgon, det kan vara i korridorerna, det kan vara i klassrummet eller på ett arbetslagsmöte. Hennes engagemang och positiva framtidstro smittar av sig.  

  Alla hon möter känner av hennes positiva närvaro och det ger energi som räcker hela dagen. Det är roligt att gå till jobbet, känner jag och vår personal.

  Gabriella pratar alltid med stolthet och i positiva ordalag om sin verksamhet vilket gör att medarbetare känner stolthet, tilltro och glädje över att jobba på Stordammen.”

  Läs om Gabriella Ekström

  Vuxenutbildningens pedagogiska pris 2021

  Vinnare av pedagogiska priset inom vuxenutbildning är Mariam Lahyani, lärare på MoA Lärcentrum.

  Motiveringen från hennes elever som ligger till grund för priset:

  För ett uppmuntrande pedagogiskt ledarskap, som gör att eleverna vill lyssna. Läraren förklarar tills alla förstår och får både blyga och säkra elever att känna sig trygga. Eleverna vågar mer när de känner sig speciella och blir stärkta i känslan att de kan. En tydlig struktur genomsyrar undervisningen och hjälper eleverna att prestera.

  Läs om Mariam Lahyani

 8. Pristagare 2020

  Förskolans pedagogiska pris 2020

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Cajsa Canholm, förskollärare på Botulvs förskola

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Cajsa har genom sina kreativa förslag fått både barn men även föräldrar nyfikna på den dagliga verksamheten. Hela terminen med valda teman bygger på en gemenskap mellan barnen. Med temat gårdens djur får barnen lära sig om djuren, vad de äter, vad vi får från djuren med mera. Och sedan har projektet avslutats med att göra egen glass! Allt detta har barnen klarat av, vilket gett de fantastiskt självförtroende och känslan av att lyckas åstadkomma något.

  Hon har skapat ett forum där barnen är engagerade i alla moment, men framför allt skapat en nyfikenhet vilket jag som förälder uppskattat enormt. Att lära sig på ett kreativt och framför allt roligt sätt är det bästa sättet att lära sig på.

  Cajsa är en pedagog som barnen tyr sig till dels för att hon är trygg, bestämd men även för att hon ger alla en plats och ser till att alla blir sedda utifrån deras behov. Att som förälder se att någon annan ser ens egna barn och möter deras behov är något som värmer hjärtat.

  Cajsa har varit ett enormt stöd i att uppmuntra den matematiska delen hos min son genom hela vardagen. Från att dela frukter och räkna antalet bitar, räkna antal träd på väg till en park, antalet barn på samlingen och så vidare. Hon har kontinuerligt stimulerat den delen genom hela vardagen och gett individuella, svårare uppgifter för att han ska utmanas och pushas lite extra.

  Grundskolans pedagogiska pris 2020

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Nina Martinell, grundskollärare 1-7 på Rosendals skola.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Nina har en fantastisk förmåga att få med sig barnen och en enastående förmåga att väcka intresse för skolarbetet. Hon skapar stora spännande teman som spänner över terminen och omfattar många ämnen. Och hon försöker alltid få barnen att göra mer än att bara klara en uppgift.

  Nina är bra på att se varje elev för deras styrkor och att hitta vägen framåt för alla på sin nivå. Trots att det är en stor klass har hon förmågan att ha koll på vad som är nästa steg för varje elev och att locka dem att kliva upp en nivå. Hon har också gett barnen förtroende att klara uppgifter och utmaningar.

  Hon ser även till att barnens olika bakgrund och olika ursprungsländer ger inspiration. I höstas kom en vän till ett av barnen och berättade om sitt arbete med ormar i Indien vilket ledde till ett projekt om ormar i världen där barnen gjorde pappersormar i naturlig storlek med faktatexter.

  Denna kvinna är en sann pedagog. Hennes sätt att brinna för dessa barn som om de vore hennes är helt galet. Om Nina skulle flytta till månen så skulle vi följa henne. För hennes sätt att verka och uppmuntra barnen är underbar.

  Gymnasiets pedagogiska pris 2020

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Maria Reutfors Åhman – lärare i psykologi och engelska på Lundellska skolan

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Maria är väldigt glad och drivande och får ämnet extra intressant. Hon är extremt kunnig inom sina ämnen och gör många roliga experiment. Ingen lektion är densamma. Man blir trygg på hennes lektioner eftersom hon förstår en så bra. Och om man inte förstår någonting gör hon allt i sin makt för att man ska förstå och tar fram flera olika exempel. Om man är på väg till rätt svar men inte riktigt lyckas hjälper hon en så att man förstår vad svaret ska vara utan att man känner sig dum i helklass.

  Maria pratar alltid till oss på ett sätt så att man märker att hon bryr sig, visar att hon finns till närhelst man behöver hjälp på något sätt och är väldigt sällan mer sträng eller hård än nödvändigt. När man själv kanske tvivlar lite på sin egen förmåga så övertygar hon en med sin pushande och positiva inställning vilket hjälper med motivationen samt kan göra en lugnare och säkrare.

  Hon uppmuntrar alltid till diskussion och ser alltid fram emot att få höra vad man pratat om i grupperna. Maria gör allt för att klassen ska må så bra som möjligt. Om det är mycket i skolan uppmuntrar hon oss alltid genom att pusha och säga att vi kommer klara av det till slut!

  Pedagogiska ledarskapspriset 2020

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Maria Erlandsson – rektor på Börjans förskola, personalkooperativ

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  För oss är det en självklarhet att Maria Erlandsson borde vinna pedagogiska priset i ledarskap. Maria gör så otroligt mycket för oss pedagoger, föräldrar men framför allt barnen. Genom fortbildning, en evig tilltro till vår förmåga och kärlek lyfter hon oss vuxna, så att vi ska vara de absolut bästa versionerna av oss själva för att forma kommande generationer. Hon har implementerat tydliga ramar för att utveckla vår verksamhet, där vi kontinuerligt arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete, kritiskt granskar våra dokumentationer och utvärderar samt utvecklar våra lärmiljöer för att ständigt eftersträva en likvärdig förskola. Hon tvekar inte att ställa de där besvärliga pedagogiska frågorna för att vi hela tiden ska ta oss framåt. Maria trycker alltid på värdet av att om vi bygger barnen inifrån och ut, och fokuserar på den personliga utvecklingen hos varje barn så kommer vi forma barn som är trygga, empatiska och kärleksfulla. Hon brukar säga till oss pedagoger att om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Maria lever, andas och är Börjans förskola.

  Vuxenutbildningens pedagogiska pris 2020

  Vinnare av pedagogiska priset inom vuxenutbildning är Antoine Moubarak - fordonslärare på Bergstrands vuxenutbildningar.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  För ett pedagogiskt och inkluderande ledarskap som ingjuter hopp, som inspirerar eleverna att prestera sitt bästa och som dessutom har lyckats skapa en trygg och säker arbetsmiljö under den ansträngda corona-pandemin.

 9. Kontakt

  Vänd dig till arbetsmarknadsförvaltningen om din fråga gäller pedagogiska priset inom vuxenutbildning.

  Vänd dig till utbildningsnämnden om din fråga gäller pedagogiska lärarpriset eller pedagogiska ledarskapspriset.

  Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset
  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen.
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Synpunkter och klagomål
  Lämna dina synpunkter

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fakturaadress:
  Utbildningsnämnden
  Uppsala kommun
  UPK 2100
  Box 1023
  751 40 Uppsala