Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Viktig information om avgift i centrum

  Information

  Tillfälligt sänkt parkeringstaxa i centrum

  Kommunen har beslutat att sänka parkeringsavgiften till 1 krona/timme i citykärnan, zon A, samt i Centralgaraget.  I anslutning till S:t Eriks torg har även en avgiftsfri stoppzon inrättats för maximalt 20 minuters parkering.   

  Den sänkta avgiften avser en timmes parkering och gäller endast när betalning sker via mobiltelefon (app eller sms). För kortbetalning gäller ordinarie taxa.
  Beslutet gäller tills vidare, som längst till och med 31 augusti 2021. 

 2. Parkeringsplatser i Uppsala tätort

  Parkera i centrum

  Parkeringskarta för Uppsala centrum (PDF, 743 KB)

  Kartan visar parkeringsplatser och parkeringshus i Uppsala centrum. Det är också markerat var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade och bussar.

  Du kan hämta eller beställa en tryckt version av parkeringskartan hos kommunens Kontaktcenter.

  Parkera i Luthagen, Fålhagen och Höganäs

  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Uppsala

  De blå och gula markeringarna i kartorna visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. Blå symbol med ett P visar var det finns parkeringsautomater i området.

  Parkera på boendeparkeringsplats

  Alla får parkera på boendeparkeringar, men den som har boendeparkeringstillstånd får parkera på en sådan plats under längre tid och betala lägre avgift.
  Läs om boendeparkering

 3. Parkera husvagn och motorcykel

  Parkera husvagn

  Du kan parkera din husvagn på vanliga parkeringsplatser. När vagnen är sammankopplad med bilen räknas det som ett ekipage och betalningen ska registreras på bilen. För en frånkopplad husvagn ska du betala egen avgift.

  Parkera motorcykel

  Du kan parkera din motorcykel på vanliga parkeringsplatser. Då gäller ordinarie parkeringsavgift. Det finns också några parkeringsplatser som är särskilt avsedda för motorcyklar. Dessa platser är avgiftsfria. Du hittar dem på

  • S:t Persgatan mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan (5 platser)
  • S:t Eriks torg (cirka 5 platser)
  • Fyristorg (cirka 10 platser)
  • Österplan i anslutning till S:t Persgatan (1 plats). 
 4. Parkeringsavgifter

  Uppsala tätort är indelad i parkeringsområden. Avgiften är högst i de mest centrala delarna. 

  Avgifterna nedan gäller för parkering på kommunala parkeringsplatser. Andra priser kan gälla på privata parkeringar.

  Vi inför successivt nya avgifter enligt nedan. De nya avgifterna är redan införda i område A, B och C. Införandet pågår i område D och E och fortsätter de kommande åren. 

  Håll koll på skyltningen. Andra regler kan gälla i vissa områden och du bör vara uppmärksam på vägmärken. Det är alltid vägmärket som gäller. Avgifterna gäller först när nya skyltar är på plats.

  Avgifter för parkering måndag–lördag 8.00–18.00.

  Område Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar
  A 1 krona/timme*  35 kronor/timme
  B 20 kronor/timme 20 kronor/timme
  C 15 kronor/timme 15 kronor/timme
  D 10 kronor/timme* 10 kronor/timme*
  E 5 kronor/timme* 5 kronor/timme*

  * Tillfälligt sänkt taxa under Coronapandemin. Ordinare avgift är 20 kr/timme för de två första timmarnas parkering.

  ** Område D och E är nya parkeringsområden. I dessa områden inför vi parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det.

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Avgiftsfritt 24.00–08.00.

  Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden.

  För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften. Se skyltar på respektive gata.

 5. Så betalar du din parkering

  Du kan betala för din parkering med betalkort eller med din mobiltelefon. Det finns ingen möjlighet att betala med mynt i våra automater.

  Betala med kort

  Du kan betala din parkering med följande betalkort

  • Visa
  • MasterCard
  • St1
  • Volvokort
  • Circle K
  • Shell
  • OKQ8
  • Preem.

  Betala med mobiltelefon

  Du kan betala med din mobiltelefon eller online med våra betaltjänster från EasyPark och Parkster. När du betalar din parkering med hjälp av dessa tjänster ska du ange en femsiffrig områdeskod som finns angiven på parkeringsplatsen.

  Kod för parkeringsområdena

  Varje parkeringsområde har en femsiffrig kod som används för parkering via telefon. Det finns också andra koder för vissa platser, dessa finns angivna på informationstavlor i anslutning till parkeringarna. 

  Zon A - kod 18100
  Zon B - kod 18200
  Zon C - kod 18300
  Zon D - kod 18400
  Zon E - kod 18500

  Läs mer om betalningsalternativ på uppsalaparkering.se
  Läs om områdeskoder på uppsalaparkering.se

  Kontakt vid frågor om betalning

  Har du frågor om betalning kan du kontakta kommunens Kontaktcenter .

 6. Parkeringsområden

  Parkeringsområde A, B och C

  Områden A, B och C innehåller parkeringar i Uppsalas innerstad. 

  Se större bild över område A, B och C

  Karta som visar avgiftsområden A, B och C

  Parkeringsområde D och E

  Område D och E är två nya parkeringsområden. Tidigare har de till största delen varit avgiftsfria, men successivt införs parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det. 

  Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan. 

  Område E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D. 

  Se större bild över område D och E.

  Karta som visar avgiftszonerna D och E.

 7. Parkeringsregler

  De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Uppsala kommun.

  På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige.
  Svensk trafikföreskriftssamling STFS.

  I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Dessa bestämmelser skyltas inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Transportstyrelsen har samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.
  Läs generella bestämmelser om att stanna och parkera i Transportstyrelsens broschyr.

 8. Parkeringsförbudsområde

  I Uppsala finns det flera parkeringsförbudsområden.

  Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera på de sträckor där det finns vägmärken om tillåten parkering. Alla infarter till området har vägmärken som visar att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Trafikskyltar

  Med ett parkeringsförbudsområde är det tydligt var du får parkera. När du parkerar på en anvisad parkering kan du vara säker på att du inte skymmer sikten eller utgör ett hinder för annan trafik.

  Varför parkering är förbjuden på vissa sträckor

  Kommunen utgår från flera saker för att avgöra var det ska vara tillåtet att parkera. Vi tar till exempel hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. Det kan innebära att väldigt smala gator får parkeringsförbud för att öka framkomligheten för utryckningsfordon, snöröjning och sophämtning. En annan aspekt som vi tar hänsyn till är cykelstråk och trafiksäkerhet för cyklister.

  Det här är bedömningskriterierna vi använder för att avgöra om det ska vara tillåtet att parkera på en viss sträcka:

  • Gatubredd
  • Utfarter
  • Cykelstråk
  • Sikt (till exempel skarpa kurvor)
  • Busstrafik
  • Korsningar.

 9. Nya parkeringsavgifter och avgiftstider

  Sedan 2017 pågår ett arbete med att införa nya parkeringsavgifter och avgiftstider i Uppsala. Två nya parkeringsområden (D och E) har också tillkommit. 
  Se nya parkeringsavgifterna för alla parkeringsområden

  De nya reglerna är införda i område A, B, C, en del av D (den del av Luthagen som tillhör område D) och en del av E (Rosendal).

  2018 införde vi nya parkeringsregler i Fålhagen och Höganäs. 
  Se avgifter för alla parkeringsområden

  Varför kommunen inför nya regler

  14 december 2016 fattade gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om nya parkeringsregler i Uppsala.
  Läs om beslutet i gatu- och samhällsmiljönämndens protokoll.

  De nya reglerna är ett steg på vägen mot att nå målen i kommunens parkeringspolicy från 2014.

  De fem målen är att

  • skapa en attraktivare stadsmiljö
  • minska biltrafikens miljöpåverkan
  • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för alla trafikslag
  • effektivisera markanvändningen
  • bidra till en fortsatt stark handel i centrum.

  Läs om beslutet att införa nya parkeringsavgifter och zoner.

  Parkeringspolicy

  Handlingsplan för parkering på allmän plats

 10. Nya regler i Löten och Gränby

  Måndag 2 mars 2020 inför vi nya parkeringsregler i Löten och Gränby. 

  De nya reglerna ska underlätta för boende och besökare att hitta en ledig parkeringsplats i området. Det ska också förbättra framkomligheten för alla trafikslag.

  Löten

  Vi inför parkeringsförbudsområden i västra och östra Löten vilket innebär att du får parkera i dessa områden, men bara där det är anvisad parkering. Vägmärken som talar om att det är ett parkeringsförbudsområde kommer att finnas vid alla infarter till området. 
  Läs mer om parkeringsförbudsområde

  Bilden nedan visar vilka områden som berörs av de nya reglerna i Löten. De blå och röda områdena i kartan nedan blir parkeringsförbudsområden. Det röda området får också ny avgift och ny avgiftstid för parkering. Läs mer om det nedanför bilden.

  Se en förstorad bild av kartan nedan

  Karta som visar vika områden som berörs av de nya parkeringsreglerna.

  Östra delen av Löten får ny avgift och avgiftstid

  I den östra delen av Löten (det rödmarkerade området i kartan ovan), inför vi även ny parkeringsavgift och nya avgiftstider. Införandet gäller även de parkeringsplatser i området som hittills varit avgiftsfria. Se ny avgift och avgiftstid nedan. 

  Avgift: 5 kronor i timmen (tillhör avgiftszon E)
  Tid: 8–24

  Boendeparkering

  Du som bor och är folkbokförd inom boendeparkeringsområdet Bellman kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Då får du parkera i området under en längre tid till en lägre kostnad.
  Se boendeparkeringsområdet Bellman på karta

  Ansök om bondeparkeringstillstånd hos Kontaktcenter

  Gränby

  Vi inför ett nytt parkeringsförbudsområde i Gränby. Det innebär att du får parkera i området, men bara där det är anvisad parkeringsplats. Samtidigt blir det en ny parkeringsavgift i området. Se ny avgift och avgiftstid nedan.

  Avgift: 5 kronor i timmen  (tillhör avgiftszon E)
  Tid: 8–24

  Bilden nedan visar vilket område som berörs av de nya reglerna i Gränby. 

  Se en förstorad bild av kartan

  Karta som visar vilket område som berörs av nya parkeringsregler i Gränby.

  Det rödmarkerade området i kartan blir parkeringsförbudsområde. Området får också ny avgift och ny avgiftstid för parkering.

 11. Nya regler införs i Sala backe, Tuna backar och Svartbäcken under hösten 2020

  20 maj 2020 beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden att införa parkeringsregleringar i Sala backe, Tuna backar och Svartbäcken. Parkeringsreglerna ska underlätta för boende och  besökare att hitta lediga parkeringsplatser i dessa områden. Det ska också förbättra framkomligheten för alla trafikslag. Parkeringsregleringarna införs under hösten 2020.

  Ta del av handlingarna från gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde

  Sala backe

  Från och med 1 oktober 2020 gäller de nya reglerna i Sala backe. Sala backe blir då ett parkeringsförbudsområde. Det betyder att du bara får parkera där det finns anvisad parkeringsplats i området. Samtidigt införs även avgiftsbelagd parkering, tidsbegränsad parkering och boendeparkering.

  Utökade boendeparkeringar

  Från 11 november 2020 utökas antalet boendeparkeringar. De gator som berörs i det första skedet är del av Ritargatan, Gränby tvärgata och den södra delen av Byggmästargatan (sträckan ned mot Murargatan). I nästa skede kommer övriga sträckor av Ritargatan, Byggmästargatan samt befintliga parkeringar på Murargatan också att få tillägget boendeparkering, men det får vänta till dess vi får hem de tilläggstavlor som krävs. Beräknat datum för dessa sträckor blir om cirka två-tre veckor.

  Parkeringsförbudsområde

  Sala backe blir ett parkeringsförbudsområde. Det innebär att du bara får parkera där det finns anvisad parkeringsplats inom området. Vägmärken som talar om att det är ett parkeringsförbudsområde kommer att finnas vid alla infarter till området.
  Information om parkeringsförbudsområde

  Parkeringsavgift och tider

  Sala backe tillhör parkeringsområde E. Det innebär att avgiften blir 5 kronor per timme måndag–lördag 8.00–18.00. Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift.

  Det är avgiftsfritt 24.00–08.00. Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri.

  Avgifter för parkering på kommunala parkeringsplatser

  Området som omfattas av de nya reglerna

  Sala backe-området avgränsas av Vaksalagatan, Fyrislundsgatan, Fålhagsleden och Tycho Hedéns väg. 

  Se området på karta

  Den gröna linjen i kartan markerar det område som omfattas av de nya reglerna.

  Här kan du parkera i Sala backe från och med 1 oktober

  De blå och röda markeringarna i kartan visar var du kommer att kunna parkera i området från och med 1 oktober 2020. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd kommer att gälla. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte kommer att gälla.
  Se på karta var du kan parkera från och med 1 oktober 2020

  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

  Ansök om boendeparkeringstillstånd

  Du som bor och är folkbokförd inom området kan ansöka om boendeparkeringstillstånd om du inte bor inom en fastighet med parkeringstal. Läs mer om parkeringstal här nedanför. Med boendeparkeringstillstånd får du parkera i området under en längre tid till en lägre kostnad.  

  Information om boendeparkering och hur du ansöker om boendeparkeringstillstånd

  Boende i fastighet med parkeringstal kan inte få boendeparkeringstillstånd

  Du kan inte få boendeparkeringstillstånd om du är folkbokförd inom en fastighet där parkeringstal gäller. Dessa fastigheter har hanterat sitt parkeringsbehov i samband med detaljplan/bygglov, vilket innebär att fastighetsägaren äger frågan om parkering inom fastigheten.

  I Sala backe omfattas följande gator av parkeringstal. Listan uppdateras vartefter nya fastigheter tillkommer.

  • Fyrislundsgatan 19–39
  • Gröna gatan 32 och 3537
  • Johannesbäcksgatan 11, 39, 4345, 4965, 6977, 89 och 9399
  • Nattviolsgatan 19 och 218, hela gatan
  • Svärdsliljegatan 24 och 57, hela gatan.

  Svartbäcken och Tuna backar

  Från och med 2 november 2020 gäller de nya reglerna i Svartbäcken och Tuna backar. Svartbäcken och Tuna backar blir då parkeringsförbudsområden. Det betyder att du bara får parkera där det finns anvisad parkeringsplats i dessa områden. Samtidigt införs även avgiftsbelagd parkering, tidsbegränsad parkering och boendeparkering.

  Parkeringsförbudsområde

  Båda områdena blir parkeringsförbudsområden. Det innebär att du inom dessa områden bara får parkera där det finns anvisad parkeringsplats. Vägmärken som talar om att det är ett parkeringsförbudsområde kommer att finnas vid alla infarter till området.
  Information om parkeringsförbudsområde

  Parkeringsavgifter och tider

  Områdena får även avgiftsbelagd parkering, tidsbegränsad parkering och boendeparkering.

  Avgifter och tider i Svartbäcken
  Svartbäcken tillhör avgiftsområde D och E.
  Se avgiftsområde D och E i Svartbäcken på karta (PDF, 566 KB)

  I den del av Svartbäcken som tillhör område D blir avgiften 10 kronor i timmen måndag–lördag 8.00–18.00. 

  I den del av Svartbäcken som tillhör område E blir avgiften 5 kronor per timme måndag–lördag 8.00–18.00. 

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Det är avgiftsfritt 24.00–08.00. Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri.

  Avgifter och tider i Tunabackar
  Tuna backar tillhör parkeringsområde E. Det innebär att avgiften blir 5 kronor i timmen måndag–lördag 8.00–18.00.

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Det är avgiftsfritt 24.00–08.00. Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri.

  Avgifter för parkering på kommunala parkeringsplatser

  Områdena som omfattas av de nya reglerna

  Se området Svartbäcken på karta
  Se området Tuna backar på karta

  Den gröna linjen i kartan markerar området som berörs av de nya reglerna.

  Här kan du parkera i Svartbäcken och Tuna backar från och med 2 november

  De blå och röda markeringarna i kartorna på länkarna nedan visar var du kan parkera i dessa områden från och med 2 november 2020. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd kommer att gälla. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte kommer att gälla. De orangefärgade markeringarna i kartan för Svartbäckenområdet visar var det kommer vara tillåtet att parkera max 24 timmar utan avgift. Symbolen P visar var det finns biljettautomater.

  I Svartbäcken kommer det från 30 oktober 2020 finnas en ny biljettautomat vid korsningen Sköldungagatan/Swedenborgsgatan. Automaten vid Repslagargatan/Timmermansgatan flyttas till korsningen Timmermansgatan/Stjernhjelmsgatan/Swedenborgsgatan.

  Se på karta var du kan parkera i Svartbäcken från och med 2 november

  Se på karta var du kan parkera i Tuna backar från och med 2 november


  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

  Ansök om boendeparkeringstillstånd

  Du som bor och är folkbokförd inom Svartbäcken eller Tuna backar boendeparkeringsområden, kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Om du är berättigad till boendeparkeringstillstånd kan du parkera i området under en längre tid till en lägre kostnad.

  Information om boendeparkering och hur du ansöker om boendeparkeringstillstånd

 12. Nya regler i Svartbäcken

  Ingvarsgatan

  Då inrättandet av fri parkering på Ingvarsgatan ledde till försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet, har det beslutats att parkeringsmöjligheterna på gatan kommer att upphöra den 3 december.

  Stenkilsgatan och Ynglingagatan

  Inrättandet av fri parkering på Stenkilsgatan och Ynglingagatan ledde till en försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet, därför får dessa gator tidsbegränsad och avgiftsbelagd parkering från och med 3 december.

 13. Kontakt

  Läs om hur du bestrider en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift på Uppsala Parkerings webbplats .

  Kontakta Kontaktcenter om du har frågor om parkering eller de nya parkeringsreglerna i Uppsala. 

  Kontakta Kontaktcenter

  Telefon: 018-727 00 00 under följande tider:
  Måndag 7.30–17.00
  Tisdag 8.00–17.00
  Onsdag 8.00–17.00
  Torsdag 8.00–19.00
  Fredag 8.00–17.00

Nyheter om parkering

 • Nu släpps programmet till Uppsala klimatvecka 2021

  Maten vi äter, kläderna, resorna och husen vi bor i. Nästan två tredjedelar av Uppsalas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från oss som bor här. Det betyder att vi tillsammans kan göra stor skillnad! Välkommen till Uppsala klimatvecka, 21-27 mars 2021.

 • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

  Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.