Pågående dialog

Tyck till om namnförslag på kvarter, gator och parker

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Namngivningsnämnden ställer ut namnförslag på vägar och en park inom detaljplan för Kalle Blanks väg samt på kvarter i Östra Sala backe, etapp 3. Lämna dina synpunkter på namnförslagen senast 31 oktober 2019.

Så här gör du

Lämna synpunkter på namnförslagen

eller

E-posta till
namngivningsnamnden@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Namngivningsnämnden
753 57 Uppsala

Beskrivning

Områden med namnförslag

Vägnamn inom detaljplan för Kalle Blanks väg

Namngivningsnämnden föreslår vägnamnen

  • Vildsvinsvägen
  • Lotassvägen
  • Rävtassvägen
  • Hartassvägen
  • Älgklövsvägen.

Karta med namnförslag på vägar (PDF, 1 MB)

Park inom detaljplan för Kalle Blanks väg

Namngivningsnämnden föreslår parknamnet Loparken.

Karta med namnförslag på park (PDF, 1 MB)

Kvartersnamn inom detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen

  • Gullklövern
  • Honungsblomstret
  • Sandliljan
  • Skogsnyckeln
  • Ängsnyckeln.

Karta med namnförslag på kvarter (PDF, 205 KB)