Pågående dialog

Tyck till om förslag till nytt kulturpolitiskt program

Dialogen avslutas

14 september 2018, 23:00

Sammanfattning

Kulturnämnden har tagit fram ett förslag till ett nytt kulturpolitiskt program. Nu har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget innan det skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Så här gör du

Beskrivning

Förra hösten genomförde vi flera medborgardialoger för att ta reda på vad ett nytt kulturpolitiskt program ska innehålla. Med hjälp av era synpunkter har vi skapat ett förslag som du nu kan tycka till om. 

Läs förslaget till nytt kulturpolitiskt program  (PDF, 212 KB)

Vi behöver dina synpunkter på förslaget

Nu är det dags för nästa steg i arbetet. Vi vill veta vad du tycker om förslaget för att kunna revidera och göra det slutgiltiga förslaget så bra som möjligt.

Vi behöver ditt svar senast 14 september.

Slutgiltigt förslag skickas vidare för beslut 

När dialogen är slut reviderar vi förslaget och skickar det vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

Om du har frågor 

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om dialogen. 

Annika Strömberg, kulturstrateg
Telefon: 018-727 85 99
E-post: annika.stromberg@uppsala.se

Fredrik Söderbaum, kultursekreterare
Telefon: 018-727 83 51
E-post: fredrik.soderbaum@uppsala.se