Avslutad dialog

Namngivningsnämnden ställer ut namnförslag på kvarter, gator, platser och parker

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Namngivningsnämnden ställer ut namnförslag på en park i Skölsta och på kvarter, gator, platser och en park inom kvarteret Ångkvarnen. Lämna synpunkter på namnförslagen senast 11 januari 2019.

Beskrivning

Områden med namnförslag

Park i Skölsta

Namngivningsnämnden föreslår parknamnet Svia hage.

Karta med namnförslag på park i Skölsta (PDF, 589 KB)

Namn inom kvarteret Ångkvarnen

Namngivningsnämnden föreslår kvartersnamnen

 • Axet
 • Fördärvet
 • Kontoret
 • Lagret
 • Makaronifabriken
 • Mjölet
 • Pumphuset
 • Silon
 • Ångkvarnen.

Namngivningsnämnden föreslår gatunamnen

 • Mjölnargränd
 • Pumphusgatan
 • Silogränd.

Namngivningsnämnden föreslår platsnamnen

 • Islandstorget
 • Mjölnarplan.

Namngivningsnämnden föreslår parknamnet

 • Ångkvarnsparken.

Karta med namnförslag på kvarter, gator, platser och en park inom kvarteret Ångkvarnen (PDF, 408 KB)