Resultat av dialog

Cykelstaden Uppsala

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Under hösten 2015 kunde invånare tycka till om vilka åtgärder som är viktiga att genomföra till 2018. Frågorna var indelade i områdena trygghet och säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet, bekvämlighet och förbättrad cykelkultur. Totalt fick kommunen in cirka 1 000 enkätsvar. 

Åtgärdslistan är ett resultat av enkätsvaren men också av uppgifter från nationella mätningar, inspiration från andra kommuner och andra länder, samt forskningsresultat inom området.

Se listan med alla åtgärder här. 

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Tyck till om vad kommunen och andra bör göra för att vi tillsammans ska nå målet att bli Sveriges bästa cykelstad.

Beskrivning

Målet är satt. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Vägen dit kräver nöjda cyklister. Fram till och med 30 september pågick en enkät om vad kommunen, invånarna och andra aktörer bör göra för att vi tillsammans ska nå målet.

 

Läs mer om vilka åtgärder som ska göras fram till 2018