Förtroendevald

Andréas Karlsson (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
    led 2011-01-01 − 2014-12-31