Ärende

Ärende om Delegering av avtalsteckning rörande vallokaler och röstningslokaler