Ärende

Ärende om utbildning av röstmottagare

Det här är ett beslutsunderlag.