Motion

15. Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever