Remiss

Yttrande över kommunrevisionens granskning av närvårdsarbetet i länet