Ärende

Förändring avseende nämndens arvodering för studiebesökutbildning